Search for dissertations about: "internationella organisationer"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the words internationella organisationer.

 1. 1. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Abstract : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. READ MORE

 2. 2. Managing tensions in creative content development work Cases from the media industry

  University dissertation from Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Author : Sari Virta; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : This dissertation explores organisational tensions and their management in creative content development work in the context of creative industries, particularly media. The study focuses on the dynamic relationship and complexities between current business (exploitation) and future business (exploration), where tensions become managerial issues. READ MORE

 3. 3. From professional interactions to relational work Investigating relationships around non-family CEOs in family firms

  University dissertation from Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Author : Matthias Waldkirch; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : Relationships constitute a central and significant part of our lives and form the very foundation on which organizations are built. They provide meaning to work, create connections, and ultimately shape organizations. READ MORE

 4. 4. States under scrutiny International organizations, transformation and the construction of progress

  University dissertation from Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Matilda Dahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Högskolan på Gotland.; Stockholms universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; granskning; stater; europeisering; transformation; internationella organisationer; revision; social konstruktion; Scrutiny; international organizations; Baltic states; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; scrutiny; audit; construction; progress; transparency; the Baltic States; EU enlargement;

  Abstract : Opinions, rankings and evaluations of states’ development are proliferating. In the context of the transformation and EU accession of the Baltic States, there were many organizations involved in the scrutiny of their efforts to become accepted as modern and European. READ MORE

 5. 5. Law making by international organizations

  University dissertation from Stockholm : Norstedt

  Author : Ingrid Detter; Stockholms universitet.; [1965]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationella organisationer-- regelverk;

  Abstract : .... READ MORE