Search for dissertations about: "intracellular free calcium"

Showing result 1 - 5 of 139 swedish dissertations containing the words intracellular free calcium.

 1. 1. Calcium and Phospholipases in Orexin Receptor Signaling

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Lisa Johansson; Uppsala universitet.; [2008]
  Keywords : Physiology; orexin; receptor; calcium; phospholipase; cell signaling; GPCR; Fysiologi;

  Abstract : The neuropeptides orexin-A and -B act as endogenous ligands for G-protein-coupled receptors (GPCRs) called OX1 and OX2 receptors. Previous observations have established that orexin receptors have an ability to couple to different G-proteins and signaling pathways and induce Ca2+ elevations via both receptor-operated Ca2+ channels (ROCs) and store-operated Ca2+ channels (SOCs). READ MORE

 2. 2. Calcium calmodulin-dependent protein kinase signal transduction in cerebral arteries

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Roya Waldsee; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CAMK; Ednothelin receptors; Calcium; gene regulation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett organ som utgör 2 % av kroppsvikten men som mottar ca 20 % av hjärtats minut volym och har en mycket hög energi konsumtion. I samband med en blodpropp i något av hjärnas blodkärl eller att ett av hjärnans kärl brister får man en stroke eller cerebral ischemi. READ MORE

 3. 3. Ischemic Cell Death in the CNS - applications of a new in vitro model

  University dissertation from Tobias Cronberg, Lab for Experimental Brain Research, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A13, 221 84 Lund

  Author : Tobias Cronberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; Neurology; astrocyte; stroke; adenosine; hyperglycaemia; glucose; free radicals; calcium; in vitro; brain ischemia; slice; neuropsychology; neurofysiologi; neurophysiology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När blodförsörjningen till hjärnan upphävs uppstår ett tillstånd av blodbrist, ischemi. När hela hjärnan drabbas, som vid ett hjärtstillestånd, kallas detta global ischemi medan fokal ischemi betecknar att blodflödet är upphävt i en del av hjärnan, som vid stroke. READ MORE

 4. 4. Interaction of Calcium Ions with Lipid Membranes

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Baharan Ali Doosti; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phospholipid bilayer membrane; membrane dynamics; micromanipulation; calcium ions; cell migration.; membrane nanotube; membrane tubular protrusions; calcium ion concentration gradient; membrane bending; giant unilamellar vesicle;

  Abstract : Bilayer membranes enclose and shield the biological cell and its inner compartments, as well as the tubular networks that exist within and between the cells. Due to their fluidic nature, the membranes are incredibly dynamic and flexible, which allows them to bend, reshape and fuse in response to mechanical and chemical stimuli within their natural microenvironments. READ MORE

 5. 5. Calcium regulation and functions of basic Helix-Loop-Helix transcription factors

  University dissertation from Umeå : Molekylärbiologi

  Author : Juha Saarikettu; Umeå universitet.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biology; calcium; calmodulin; calretinin; transcription; bHLH; E-protein; E2-2; Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Abstract : The members of the ubiquitously expressed E-protein subfamily of basic Helix-Loop-Helix (bHLH) transcription factors, E12/E47, SEF2-1 and HEB, have important roles as regulators of gene expression in various differentiation processes, including lymphocyte development and myogenesis. In myogenesis, E-proteins are proposed to function as obligate heterodimer partners for members of the MyoD family of muscle-specific bHLH transcription factors. READ MORE