Search for dissertations about: "invertebrates"

Showing result 1 - 5 of 97 swedish dissertations containing the word invertebrates.

 1. 1. Spatial vision in diverse invertebrates

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : John Kirwan; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; vision; visual ecology; invertebrates; spatial resolution; behaviour;

  Abstract : Förmågan att uppfatta ljus och vilken riktning det kommer från är utomordentligt användbart för djur. Därför är det inte förvånande att denna förmåga återfinns hos i stort sett varje större djurgrupp, även bland de som anses enkla, såsom koraller och spolmaskar. READ MORE

 2. 2. Sub-lethal Effects of Anthropogenic Contaminants on Aquatic Invertebrates

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Warren Kunce; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ecotoxicology; sub-lethal; behavior; biomarkers; thermal tolerance; pesticides; pyrethroids; neonicotinoids; pharmaceuticals; antihistamines; microplastics; mixtures; freshwater; invertebrates; chironomids; damselflies; snails; Biology with specialization in Animal Conservation; Biologi med inriktning mot zoologisk bevarandebiologi;

  Abstract : Anthropogenic contaminants are considered to play a substantial role in the decline of freshwater invertebrate diversity. Sub-lethal effects of many of these contaminants on behaviour and life-history traits of aquatic invertebrates may contribute to their decline. READ MORE

 3. 3. Immunotoxicology in Marine Invertebrates - Effects of Manganese on Immune Response

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Carolina A. M. Oweson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Invertebrates; Immune system; Haemocytes; Manganese Mn ; Immunotoxicology; Crustacea; Mollusca; Echinodermata;

  Abstract : Manganese, Mn, is an abundant element in nature, particularly in soft bottom sediments of the oceans and in bedrock. The metal is predominantly bound to the sediment in the colloid state, MnO2. READ MORE

 4. 4. Effects of fine woody debris on juvenile brown trout (Salmo trutta) and drifting invertebrates

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Åsa Enefalk; Karlstads universitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; brown trout; juvenile; stream; woody debris; invertebrates; fine woody debris; Biology; Biologi;

  Abstract : In boreal forest streams, woody debris is an important habitat component. Stream invertebrates and salmonids such as brown trout benefit from in-stream wood. READ MORE

 5. 5. Aquatic organisms on the pill - effects on different organizational levels

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Per Hallgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; EDC; EE2; 17α-ethinylestradiol; fish; zooplankton; gastropods; population growth rates; direct and indirect effects; somatic growth; invertebrates;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns många kemikalier i vår miljö där vissa har visat sig göra hanliga fiskar honliga, äggskalen tunnare hos fåglar och som kan göra honliga snäckor hanliga, och det verkar ju inte vara en bra framtid för dessa djur. Sådana kemikalier går under benämningen endokrina störare, eftersom de stör naturliga biologiska processer som är viktiga för djurs utveckling av organ, homeostas, beteenden vid fortplantning och fertilitet. READ MORE