Search for dissertations about: "kärlek"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word kärlek.

 1. 1. The Androgyne and the Phoenix Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Johanna Vernqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Marguerite de Navarre; Gaspara Stampa; Early modern Literature; Love; Women writers; Neoplatonism; Androgyne; Phoenix; Love; Gender; Dialogues; Margareta av Navarra; Gaspara Stampa; tidigmodern litteratur; kärlek; kvinnliga författarskap; nyplatonism; androgynen; fenix; genus; dialog;

  Abstract : This study explores Marguerite de Navarre’s and Gaspara Stampa’s literary strategies through a close examination of their appropriation of Neoplatonic ideals of love and gender. Against a backdrop of the cultural and literary canon of the sixteenth century, and through a theoretical framework building on Judith Butler and Michel Foucault, it demonstrates how Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa destabilize power relations within the discourses of love and gender, thus gendering early modern debates on love. READ MORE

 2. 2. Kärlek som i allting bor : Dan Anderssons liv och diktning 1916-1920

  University dissertation from Göteborg : Zinderman

  Author : Gösta Ågren; Stockholms universitet.; [1971]
  Keywords : Andersson; Dan; 1888-1920;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Disa Bergnéhr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.;

  Abstract : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. READ MORE

 4. 4. God in the Fourth Gospel : A Hermeneutical Investigation of the History of Interpretations

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Tord Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik; Bible; New Testament; Johannine writings; Gospel of John; Fourth Gospel; history of interpretations; reception history; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; exegetical methods; interpretatory pre¬supposi¬tions; Reforma¬tion exegesis; Martin Luther; John Calvin; Brooke Foss Westcott; Heinrich Julius Holtzmann; Rudolf Bultmann; Raymond E. Brown; God; theology; theology proper; notion of God; revelation of God; love of God; activity of God; glory; doxa; the Father; the Son; Logos; Jesus; Trinity; accommodation; de-accommodation.; Reformation exegesis; interpretatory presuppositions; de-accommodation; Bibelvetenskap; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bibeln, och framför allt Nya Testamentet, har präglat det västerländska tänkandet i en utsträckning som inte alltid noteras i nyare historieskrivning. En ledande roll har spelats av de uppfattningar av Gud som förmedlas av de fyra evangelierna. READ MORE

 5. 5. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  University dissertation from Centre for Languages and Literature, Lund University

  Author : Marianna Smaragdi; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

  Abstract : This dissertation is a study of metaphors of emotion in rebétiko song texts. Rebétiko is a major popular-music style of modern Greece, consisting mostly of melancholic songs full of sorrow, disappointment, and misfortune, as well as passion and romance, but also of cheerful songs of revelry and a carefree attitude to life. READ MORE