Search for dissertations about: "könsstereotyper"

Found 2 swedish dissertations containing the word könsstereotyper.

 1. 1. Why Women Ask for Less Salary than Men: Mediation of Stereotype Threat in Salary Negotiations

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Una Tellhed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; salary negotiations; stereotype threat; gender stereotypes; mediation; self-stereotyping; motivation; outcome goals; regulatory focus; självstereotypering; mediering; könsstereotyper; löneförhandling; stereotyphot;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor begär lägre lön än män i löneförhandlingar. Könsskillnader i förhandlingsprestation har nyligen förklarats som en stereotyphotseffekt. READ MORE

 2. 2. Social psychological barriers to a gender balanced labor market: The role of gender identity threats, friendship priorities, and perceived discrimination

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Samantha Sinclair; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational preferences; gender typed choice; career compromise; gender identity threat; friendship; perceived discrimination; social psychology; vocational psychology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den horisontella segregeringen på grund av kön är idag den största på arbetsmarknaden; betydligt större än bland annat segregering på grund av etnicitet. Trots att vi kommit långt med arbetet för jämställdhet, tenderar män och kvinnor fortfarande att välja olika typer av utbildningar och yrken. READ MORE