Search for dissertations about: "kamratgruppen"

Found 2 swedish dissertations containing the word kamratgruppen.

 1. 1. Getting started : Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Author : Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Abstract : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. READ MORE

 2. 2. Laughter, excitement, and suspense in preschool : Choreographing emotional stances as a multiparty achievement

  Author : Emilia Holmbom Strid; Asta Čekaitė; Sally Wiggins Young; Carolin Demuth; Linköpings universitet; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social interaction; Emotional displays; Adult-child interaction; Child-child interaction; Joint attention; Multiparty interaction; Peer cultures; Samspel; Känslouppvisningar; Vuxen-barn samspel; Barn-barn samspel; Delad uppmärksamhet; Flerpartssamspel; Kamratkulturer;

  Abstract : Most research on emotions, including that which takes a social perspective, is directed at negative emotions and their manifestation in social situations that involve conflicts, disputes, and arguments. This thesis instead aims to address children’s heightened positive emotions and their interactional functions within the peer group and in learning encounters with teachers in preschool. READ MORE