Search for dissertations about: "kirurgi"

Showing result 1 - 5 of 1631 swedish dissertations containing the word kirurgi.

 1. 1. Laparoscopy and tumour growth a clinical and experimental study

  Author : Owe Lundberg; Umeå universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; laparoscopy; tumour growth; metastases; gallbladder cancer; pneumoperitoneum; blood flow; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; kirurgi; Surgery;

  Abstract : Background and aims: Laparoscopic technique was quickly adopted in general surgery because of less pain, quicker recovery and shorter hospital stay. In the 1990´s several reports on port site metastases restrained the enthusiasm to use laparoscopic surgery in malignant diseases. READ MORE

 2. 2. Dangers in sport parachuting

  University dissertation from Umeå : Kirurgi

  Author : Anton Westman; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sport parachuting; skydiving; BASE jumping; injury; risk factors; epidemiology.; MEDICINE Surgery Surgical research Surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Kirurgi; kirurgi; Surgery;

  Abstract : Background Sport parachuting is a dangerous recreational activity for which available literature appears unsatisfactory to form a basis for injury prevention. Aim Overall: Explore some risk factors in sport parachuting. Study I: Identify fatal incident and injury mechanisms for skydiving (sport parachuting from aircraft). READ MORE

 3. 3. ASNA1 and cisplatin resistance studies in C. elegans and in human tumor cells

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Oskar Hemmingsson; Umeå universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ASNA1; Cisplatin; C. elegans; Drug resistance; Apoptosis; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; kirurgi; Surgery; onkologi; Oncology; cellforskning; cellforskning;

  Abstract : Platinum based chemotherapy is widely used to treat cancer. Cisplatin (diamminedichloroplatinum) combination treatments provide cure for metastatic testicular cancer and prolong survival for patients suffering from ovarian, head and neck, bladder and non small cell lung cancer. READ MORE

 4. 4. Systemic and Local Inflammatory Mediator Response to Major Surgery

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Ingvar Syk; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; traumatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kroppens svar på vävnadsskada är avgörande för initierandet av läknings-processen och försvaret mot invaderande mikroorganismer. Det lokala samspelet mellan de olika cellerna i immunförsvaret sker genom cellsignalering via små proteiner kallade cytokiner. READ MORE

 5. 5. On Lactobacillus plantarum 299v, bacterial translocation and intestinal permeability

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Peter Mangell; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacterial translocation; permeability; intestinal microflora; Kirurgi; orthopaedics; P-selectin; ortopedi; traumatologi; leukocyte recruitment; Lactobacillus plantarum 299v; traumatology; Surgery; colon resection;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tarmväggen har till uppgift att både absorbera vatten och näringsämnen till kroppen, och samtidigt utgöra en barriär mot alla de bakterier, gifter och skadliga ämnen som vi får i oss. Tarmväggen innehåller också kroppens största förråd av immunologisk vävnad, dvs de celler och ämnen som utgörs kroppens försvar. READ MORE