Search for dissertations about: "klassisk mekanik"

Showing result 1 - 5 of 47 swedish dissertations containing the words klassisk mekanik.

 1. 1. Musculoskeletal Biomechanics in Cross-country Skiing

  University dissertation from Linköping University Electronic Press

  Author : L. Joakim Holmberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Why copy the best athletes? When you finally learn their technique, they may have already moved on. Using muscluloskeletal biomechanics you might be able to add the "know-why" so that you can lead, instead of being left in the swells. READ MORE

 2. 2. Tunneling Based Electronic Devices

  University dissertation from Solid State Physics, Lund University

  Author : Erik Lind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SiGe; Esaki Diodes; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; termodynamik; relativitet; kvantmekanik; statistisk fysik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; gravitation; statistical physics; GaAs; Mathematical and general theoretical physics; Resonant Tunneling Permeable Base Transistors; Resonant Tunneling Diodes; klassisk mekanik; Fysicumarkivet A:2004:Lind;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar design, tillverkning, karakterisering och optimering av elektroniska komponenter alla baserade på kvantmekanisk tunnling. Tunnling är ett rent kvantmekaniskt fenomen utan någon klassisk motsvarighet, som först blir relevant då dimensionerna krymper ner i nanometerskala (en nanometer är en miljarddel's meter). READ MORE

 3. 3. Thermoelectric phenomena in low-dimensional semiconductor systems

  University dissertation from KFS AB

  Author : Magnus Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kvantmekanik; relativitet; gravitation; statistisk fysik; termodynamik; Semiconductory physics; Halvledarfysik; thermopower anomaly; thermoelectricity; thermionic couple; zone-folding; cool chip; ballistic; thermionic; Mathematical and general theoretical physics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; relativity; quantum mechanics; klassisk mekanik; classical mechanics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar termoelektriska effekter, framförallt i lågdimensionella halvledarsystem. Åtskilliga nya fenomen diskuteras, undersöks och förklaras. Introduktionsdelen innehåller en sammanfattning för allmänheten på svenska samt en introduktion till termoelektriska effekter på engelska. READ MORE

 4. 4. Extending the nuclear cranking model to tilted axis rotation and alternative mean field potentials

  University dissertation from Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Peter Olivius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; classical mechanics; gravitation; statistical physics; Kärnfysik; Nuclear physics; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; thermodynamics; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Nuclear Structure; Tilted axis rotation; Mathematical and general theoretical physics; quantum mechanics; relativity; Fysicumarkivet A:2004:Olivius;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den föreliggande doktorsavhandlingen handlar om en kärnfysikalisk modell, kallad cranking-modellen, för beräkningar av egenskaper hos snabbt roterande atomkärnor. I modellen tvingas ett deformerat (icke-klotformat) kraftfält att rotera kring en axel genom masscentrum, samtidigt som partiklarna i atomkärnan, protonerna och neutronerna, rör sig i sina s. READ MORE

 5. 5. Resonant states in modulation-doped heterostructures

  University dissertation from Anders Blom, Sölvegatan 14 A, S-223 62 Lund, Sweden

  Author : Anders Blom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical and general theoretical physics; generation-recombination noise; THz laser; classical mechanics; relativity; quantum mechanics; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; termodynamik; statistical physics; donor energies; Si SiGe quantum well; central-cell effect; impurity absorption; Fysicumarkivet A:2003:Blom; Resonant states; impurity levels;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om de kvantmekaniska effekter som kan uppstå då man dopar extremt små halvledarstrukturer, och det inflytande detta kan ha på de elektroniska och optiska egenskaperna. Mottot för elektronikindustrin är "mindre, snabbare och billigare". READ MORE