Search for dissertations about: "kollagen markers"

Found 4 swedish dissertations containing the words kollagen markers.

 1. 1. Molecular and clinical studies of cartilage and bone macromolecules in arthritis

  University dissertation from Department of Rheumatology, Lund University

  Author : Bengt Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skeleton; Prognosis; Tissue damage; Bone markers; Cartilage markers; Rheumatoid arthritis; Psoriatic arthritis; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammatoriska ledsjukdomar, innefattande bl.a. ledgångsreumatism, reumatoid artrit, och ledinflammation vid psoriasis, psoriasisartrit, är vanliga. I västvärlden lider cirka 1 procent av den vuxna befolkningen av reumatoid artrit (RA) medan psoriasisartrit (PsoA) är mindre vanlig. READ MORE

 2. 2. Chronic hepatitis C infection. With special reference to prevalence, aggravating factors and longterm outcome

  University dissertation from Department of Rheumatology, Lund University

  Author : Hans Verbaan; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; alpha1-antichymotrrypsin; kollagen markers; hepatocellular cancer; cirrhosis; Hepatitis C infection; alcohol; Gastroenterologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Hepatit C virus (HCV) identifierades och beskrevs 1989 och förekommer över hela världen. Viruset är en vanlig orsak till kronisk leverinflammation, vilken kan leda till skrumplever (cirros) och därmed ökad risk för levercancer. READ MORE

 3. 3. Skin fibrosis, internal organ involvement and auto antibodies in systemic sclerosis: longitudinal development and impact on survival

  University dissertation from Roger Hesselstrand, Department of Rheumatology, Lund University Hospital

  Author : Roger Hesselstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Skeleton; proteoglycan; pulmonary hypertension; organ involvement; auto antibodies; survival; systemic sclerosis; prognosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hudfibros, inre organengagemang och autoantikroppar vid systemisk skleros: longitudinell utveckling och effekt på överlevnad. Systemisk skleros kallas ofta för sklerodermi. Sjukdomen tillhör de systemiska bindvävssjukdomarna och handläggs i Sverige oftast av reumatologer. READ MORE

 4. 4. Detecting the Vulnerable Plaque

  University dissertation from Experimental Cardiovascular Research Unit, Lund University

  Author : Andreas Edsfeldt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; Carotid plaque; Inflammation; Diabetes; LpPLA2; suPAR; Cytokines; Lipids;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Åderförkalkning, den i folkmun använda benämningen för ateroskleros, är en sjukdom som de flesta lider av. Vi vet bara inte om det. Ateroskleros ger nämligen sällan symptom innan ett aterosklerotiskt plack (en lokal aterosklerosansamling i kärlväggen) brister och det bildas en blodpropp. READ MORE