Search for dissertations about: "kommunikationsstrategi"

Found 2 swedish dissertations containing the word kommunikationsstrategi.

 1. 1. Dressed for success designing and managing regional strategic networks

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Edith Andresen; Mittuniversitetet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RSNs; regional development; actors; resources; activities; performance; commitment; hub-tasks; communication strategy; cooperation; entrepreneurship; Regionala strategiska nätverk; regional utveckling; aktörer; resurser; aktiviteter; resultat; engagemang; navets uppgifter; kommunikationsstrategi; samarbete; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. READ MORE

 2. 2. Growth Intentions and Communicative Practices - Strategic Entrepreneurship in Business Development

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Pia Ulvenblad; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. READ MORE