Search for dissertations about: "kontroll av utsläpp"

Showing result 1 - 5 of 64 swedish dissertations containing the words kontroll av utsläpp.

 1. 1. On the Determination of Reactive Compounds in Aerosols

  University dissertation from Division of Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences Lund University

  Author : Mårten Spanne; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; industrial hygiene; isocyanates; particles; sampling; aerosols; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling inom forskarutbildningsämnet arbetsmiljöteknik beskriver nyutvecklade provtagnings- och analysmetoder för att undersöka hur reaktionsbenägna luftföroreningar uppkommer och sprids i arbetsmiljön. Antalet människor som drabbas av allergier har ökat de senaste årtiondena. READ MORE

 2. 2. Renewable Energy in Energy-Efficient, Low-Pollution Systems

  University dissertation from Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Author : Bengt Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydrogen; ethanol; methanol; rape methyl ester; biomass; renewable energy; cogeneration; energy efficiency; scenarios; air pollution; carbon dioxide; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Tillgången på energi har varit av stor betydelse för utvecklingen av det det moderna industrisamhället. Samtidigt skapar energianvändningen ett flertal miljöproblem med lokal, regional och global utbredning. READ MORE

 3. 3. The Underground as a Storage Facility. Modelling of Nuclear Waste Repositories and Aquifer Thermal Energy Stores

  University dissertation from Division of Mathematical Physics, Sölveg. 14A, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Thomas Probert; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; exponential decay; modelling; fractured rock; classical mechanics; quantum mechanics; Mathematical and general theoretical physics; relativity; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; relativitet; kvantmekanik; gravitation; statistisk fysik; termodynamik; Environmental technology; pollution control; kontroll av utsläpp; Miljöteknik; conformal flow; heat as a tracer; KBS-3; stress field; temperature field; analytical solution; salt buoyancy; groundwater flow; nuclear waste repository; aquifer thermal energy storage; Fysicumarkivet A:1998:Probert;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna skrift behandlar marklagring av värme, kyla och kärnavfall.... READ MORE

 4. 4. Energy Use, Efficiency Gains and Emission Abatement in Transitional Industrialised Economies: Poland and the Baltic States

  University dissertation from Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Author : Jürgen Salay; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; implementation; sustainable energy; renewable energy; electricity production; power industry; Baltic states; Poland; transition; sulphur dioxide; air pollution; energy efficiency; Energy; energy use; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Energy research; Energiforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur energianvändning och luftföroreningar i Polen, Estland, Lettland och Litauen har förändrats under övergången till marknadsekonomi efter 1989. Avhandlingen består av sex artiklar, vilka behandlar tre aspekter av dessa förändringar. READ MORE

 5. 5. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  University dissertation from Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Author : Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. READ MORE