Search for dissertations about: "kontroll"

Showing result 1 - 5 of 499 swedish dissertations containing the word kontroll.

 1. 1. Det statliga kommittéväsendet : kunskap, kontroll, konsensus

  University dissertation from Stockholm : Univ

  Author : Jan Johansson; Stockholms universitet.; [1992]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Transition delay in boundary-layer flows via reactive control

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Nicolò Fabbiane; KTH.; KTH.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow control; drag reduction; net energy saving; adaptive control; model-based control; optimal control; flat-plate boundary layer; laminar-to- turbulent transition; plasma actuator; direct numerical simulation; in-flight experiments; strömningsstyrning; friktionsreduktion; netto energibesparing; adaptiv styrning; modellbaserad styrning; optimal kontroll; gränsskikt öve en plan platta; laminärt till turbulent omslag; plasma aktuator; DNS; flyg prov; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Abstract : Transition delay in boundary-layer flows is achieved via reactive control of flow instabilities, i.e. Tollmien-Schlichting (TS) waves. Adaptive and model-based control techniques are investigated by means of direct numerical simulations (DNS) and experiments. READ MORE

 3. 3. The Chinese Volvo Sino-Foreign Joint Ventures and Perceived Performance

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Åsa Käfling; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sino-foreign joint ventures; international joint ventures; perceived performance; goal; stakeholder relations; political influence; control; China; Sino-utländska samriskföretag; internationella samriskföretag; uppfattat utfall; mål; intressentrelationer; politiskt inflytande; kontroll; Kina; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : This dissertation describes and analyzes the perceived performance of Sino-foreign joint ventures. The dissertation is based on an in-depth qualitative longitudinal real time case study of the joint venture known as Jinan Hua Wo Truck Corporation (Hua Wo), between Volvo Trucks and China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. in China. READ MORE

 4. 4. Outside the Law : An Ethnographic Study of Street Vendors in Bogotá

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ana Maria Vargas Falla; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Control; Sociology of Law; Well-being; Street Vendors; Rickshaws; Ethnography; Bogotá; Colombia; Informal Economy; Informal Workers; Formalization; Rule of Law; Legal Empowerment.; Social Norms; Informal Control; Negative Social Capital; Legal Pluralism; Labor Law; social kontroll; rättssociologi; well-being; gatuförsäljare; rickshaws; etnografi; Bogotá; Colombia; informell ekonomi; arbetsliv; formalisering; rättssäkerhet; empowerment; sociala normer; informell kontroll; socialt kapital; juridik; normer; rättspluralism;

  Abstract : Miljontals människor världen över arbetar som gatuförsäljare, utom räckhåll för lagen. Eftersom verksamheten ses som illegal lever försäljarna under ett ständigt hot om att avhysas och att få sina varor konfiskerad. READ MORE

 5. 5. Extensible Compiler Construction

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Torbjörn Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerical analysis; Computer science; attribute grammars; extensible compilers; context-sensitive transformations; declarative object-oriented programming; kontroll; system; numerisk analys; Datalogi; control; systems;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Automatisk analys av programkod är ett kärnområde inom datavetenskap. Det mest typiska verktyget inom detta område är en kompilator som översätter källkod till maskinkod, men det finns många likartade verktyg, exempelvis översättning mellan språkdialekter, kontroll av kodkonventioner samt automatisk omstrukturering av kod. READ MORE