Search for dissertations about: "konvergens"

Showing result 1 - 5 of 22 swedish dissertations containing the word konvergens.

 1. 1. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Andreas Ask; Örebro universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Abstract : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. READ MORE

 2. 2. Propagation of singularities for pseudo-differential operators and generalized Schrödinger propagators

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Karoline Johansson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Banach spaces; Fourier; Generalized time-dependent Schrödinger equation; Micro-local; Modulation spaces; Non-tangential convergence; Pseudo-differential operators; Regularity; Wave-front sets; Banachrum; Fourier; Generaliserad tidsberoende Schrödinger ekvation; Icke-tangentiell konvergens; Mikrolokal; Modulationsrum; Pseudodifferentialoperatorer; Regularitet; Vågfrontsmängder; MATHEMATICS Algebra; geometry and mathematical analysis Mathematical analysis; MATEMATIK Algebra; geometri och analys Analys; Mathematics; Matematik;

  Abstract : In this thesis we discuss different types of regularity for distributions which appear in the theory of pseudo-differential operators and partial differential equations. Partial differential equations often appear in science and technology. READ MORE

 3. 3. Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes

  University dissertation from Västerås : Mälardalens högskola

  Author : Myroslav Drozdenko; Mälardalens högskola.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; weak convergence; first-rare-event times; semi-Markov processes; MATHEMATICS Applied mathematics Mathematical statistics; MATEMATIK Tillämpad matematik Matematisk statistik; Matematik tillämpad matematik;

  Abstract : I denna avhandling studerar vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer.I introduktionen ger vi nödvändiga grundläggande definitioner och beskrivningar av modeller som betraktas i avhandlingen, samt ger några exempel på situationer i vilka metoder av första-sällan-händelsetider kan vara lämpliga att använda. READ MORE

 4. 4. The transience of American Swedish

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Staffan Klintborg; [1999]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; transfer; pragmatic markers; nonce-borrowing; markedness; language loss; language death; language attrition; language alternation; divergence; convergence; continuum; contact linguistics; codeswitching; avoidance; American Swedish; automaticity; triggering; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Abstract : This thesis concerns two languages in contact: English and Swedish. It is based on interviews with Swedes who came to North America with the last major wave of emigration. READ MORE

 5. 5. Performance Analysis of Positive Systems and Optimization Algorithms with Time-delays

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Hamid Reza Feyzmahdavian; KTH.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optimization; Delay; Positive system; Asynchronous; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : Time-delay dynamical systems are used to model many real-world engineering systems, where the future evolution of a system depends not only on current states but also on the history of states. For this reason, the study of stability and control of time-delay systems is of theoretical and practical importance. READ MORE