Search for dissertations about: "krigsspel"

Found 2 swedish dissertations containing the word krigsspel.

 1. 1. Wargaming in Military Education for Army Officers and Officer Cadets

  Author : Johan Elg; Philip Sabin; Försvarshögskolan; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wargaming; wargame; instructor; gamification; game-based learning; buy-in; officer education; officer cadet; Sandhurst; West Point; UK; USA; Sweden; Germany; Japan; game director; krigsspel; utbildningsspel; militär utbildning; officersutbildning; Sverige; USA; Storbritannien; Tyskland; Japan; spelbaserat lärande; brädspel; spel; simulering; Försvarshögskolan; instruktör; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Abstract : Wargaming has been part of military curricula for about 200 years since the introduction of Kriegsspiel, but it is still something of an art form. This thesis attempts to theorise the practice of military educational wargaming, and specifically to explore why such wargaming takes the form it does. READ MORE

 2. 2. Krigsspel och informationsteknik inför en oförutsägbar framtid : om val av datorstöd vid simuleringar av krigssituationer i övningssyfte

  Author : Gunilla Ivefors; Linköpings universitet; []
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE