Search for dissertations about: "kunskapsanvändning"

Found 1 swedish dissertation containing the word kunskapsanvändning.

  1. 1. Evidence in Practice On Knowledge Use and Learning in Social Work

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Gunilla Avby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge; knowledge use; learning; evidence-based practice; social work practice; Kunskap; kunskapsanvändning; lärande; evidensbaserad praktik; socialt arbete;

    Abstract : Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen behandlar kunskapsanvändning och lärande i utredningsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. READ MORE