Search for dissertations about: "kvantfältteori"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the word kvantfältteori.

 1. 1. Searches for New Physics in Single Photon Events and a Search for Charginos at the DELPHI Experiment

  University dissertation from Experimental High-Energy Physics

  Author : Stefan Ask; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; DELPHI; single photon events; LEP; chargino search; supersymmetry; extra dimensions; Elementary particle physics; non standard neutino interactions.; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2004:Ask;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den teoretiska beskrivningen av materians minsta beståndsdelar, den så kallade standardmodellen (SM), överenstämmer med oerhörd noggrannhet med de många och avancerade partikelfysik-experiment som utförts världen över. Trots denna överenstämmelse finns problematiska aspekter hos SM som gör att den inte kommer kunna beskriva fysikaliska fenomen vid högre energier, som ännu inte kunnat utforskas experimentellt. READ MORE

 2. 2. Nonlinear Evolution in High Energy QCD

  University dissertation from Theoretical High Energy Physics

  Author : Emil Avsar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; DIS; Elementary particle physics; Saturation; QCD; Small-x Physics; kvantfältteori; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. READ MORE

 3. 3. Isospin Breaking in Kaon Decays to Pions

  University dissertation from KFS AB

  Author : Fredrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; termodynamik; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Pseudo-scalar meson; Isospin Breaking; Chiral Perturbation Theory; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; Weak Interaction; Strong Interaction; kvantfältteori; High energy interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; klassisk mekanik; quantum field theory; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Elementarpartikelfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Amplituden för fem olika processer av typen K -> 3 Pi och tre olika av K -> 2 Pi har beräknats i kiral störningsteori. Beräkningen har genomförts flera gånger med olika approximationer. Först används isospin-approximationen, men detta resulterar i diskrepanser mellan teori och experiment. READ MORE

 4. 4. Supergravity, branes and field theory

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Björn Brinne; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Supergravity; Quantum field theory; Supergravitation; Kvantfältteori;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Jet Production and Parton Dynamics in Deep Inelastic Scattering

  University dissertation from Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

  Author : Mattias Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; Elementary particle physics; DIS; ep scattering; HERA; H1; jets; small-x; Parton Dynamics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2001:Davidsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish All materia i vår värld består av protoner, neutroner och elektroner. För att förstå hur materian byggs upp av dessa partiklar behöver vi även förstå hur nukleonerna (protonerna och neutronerna) samt elektronerna (som vi i dagsläget anser vara grundläggande, "elementära") är uppbyggda, samt hur dess beståndsdelar (i fallet med nukleonerna) växelverkar med varandra. READ MORE