Search for dissertations about: "kvartärgeologi"

Showing result 1 - 5 of 155 swedish dissertations containing the word kvartärgeologi.

 1. 1. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 2. 2. Solar Activity Changes at the End of the Last Ice Age - Influences on Climate and Applications for Dating

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Florian Adolphi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Solar Activity; 10Be; 14C; radiocarbon calibration; time scale; geochronology; paleoclimate; ice cores; tree rings; IntCal; cosmogenic radionuclides;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under sin livstid har Jorden genomlevt upprepade naturliga klimatförändringar. Genom att undersöka dessa klimatförändringar över tid och rum så kan vi öka vår förståelse för underliggande dynamik och mekanismer och därmed bättre förstå klimatsystemet. READ MORE

 3. 3. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 4. 4. Glacial geology and palaeo-ice dynamics of two ice-sheet margins, Taymyr Peninsula, Siberia and Jameson Land, East Greenland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Helena Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ice dynamics; Pleistocene; Arctic Siberia; East Greenland; Sedimentology; Physical geography; Sedimentologi; pedology; geomorphology; klimatologi; kartografi; marklära; geomorfologi; cartography; Fysisk geografi; ice-marginal processes; glacial history; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arktis utgör en viktig del i Jordens miljö och vad som händer där har stor påverkan på det globala klimatet, samtidigt som området är mycket känsligt för förändringar. Under kvartärtiden har stora isar flera gånger täckt Skandinavien, Ryssland, Sibirien och Nordamerika och täcker än idag stora delar av Grönland. READ MORE

 5. 5. Terrestrial Si dynamics in the Arctic: a study on biotic and abiotic controls

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Hanna Alfredsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inom forskningsområdet biogeokemi studerar man hur naturens olika grundämnen, såsom kol, kväve, fosfor och kisel ändrar form och transporteras genom landskapet för att via bäckar och vattendrag till slut nå havet. Tillsammans beskriver dessa olika processer, som sker på olika tidsskalor, från sekunder till flera miljoner år, ett grundämnes kretslopp (eller biogeokemiska cykel). READ MORE