Search for dissertations about: "läkemedelsdesign"

Found 3 swedish dissertations containing the word läkemedelsdesign.

 1. 1. A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Anton Lindström; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinity; prediction; CAMD; principal component analysis PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; docking; geometry optimization; protein secondary structure characterization; implicit solvent; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molecular mechanics MM ; drug discovery; bindningsaffinitet; prediktion; dockning; geometrioptimering; sekundärstruktur; matematisk vattenmodel; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molekylmekanik MM ; läkemedelsdesign; principal komponent analys PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Abstract : En sjukdom kan många gånger härledas till en kaskadereaktion mellan proteiner, co-faktorer och substrat. Denna kaskadreaktion blir många gånger målet för att behandla sjukdomen med läkemedel. För att designa nya läkemedelsmoleyler används vanligen datorbaserade verktyg. READ MORE

 2. 2. Computational Studies of Chemical Interactions: Molecules, Surfaces and Copper Corrosion

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Joakim Halldin Stenlid; KTH.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computational chemistry; density functional theory; chemical interactions; reactivity descriptors; copper corrosion; surface and materials science; nucleophilic substitution reactions; heterogeneous catalysis; transition metal oxides; nanotechnology; beräkningskemi; täthetsfunktionalteori; kemiska interaktioner; reaktivitetsdeskriptorer; kopparkorrosion; yt- och materialvetenskap; nukleofila substitutionsreaktioner; heterogen katalys; överångsmetalloxider; nanoteknologi; Kemi; Chemistry;

  Abstract : The chemical bond – a corner stone in science and a prerequisite for life – is the focus of this thesis. Fundamental and applied aspects of chemical bonding are covered including the development of new computational methods for the characterization and rationalization of chemical interactions. READ MORE

 3. 3. Acetals - Exploring reactivity for improved carbohydrate synthesis

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Markus Ohlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish År 2014 är ordet "kolhydrater" för de flesta människor förknippat med kost och olika dieter. Det må vara en viktig aspekt, men dock långt från den viktigaste. Kolhydrater utför nämligen en rad viktiga processer i levande organismer. READ MORE