Search for dissertations about: "lärande"

Showing result 1 - 5 of 474 swedish dissertations containing the word lärande.

 1. 1. Fysik som lärområde i förskolan. Möjligheter för barns begynnande lärande

  University dissertation from University of Gothenburg

  Author : Jonna Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; lärande; fysik; friktion; ljud;

  Abstract : Licentiatuppsatsen handlar om fysik som lärområde i förskolan där barns vardagserfarenheter liksom lärares arbete är centralt. Syftet med studien är att studera barns möjligheter för begynnande lärande kring friktion respektive ljud. READ MORE

 2. 2. Dynamiskt lärande En ämnesdidaktisk avhandling om fysiologiska fenomen och läkarstudentens lärande

  University dissertation from Institutionen för medicin och vård

  Author : Anna Fyrenius; Staffan Wirell; Eva Nylander; Charlotte Silén; Kirsten Hofgaard Lycke; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lärande; Förståelse; Fysiologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Clinical physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Klinisk fysiologi;

  Abstract : It is well known that the outcome of teaching and learning in higher education is often unsatisfactory. Earlier studies have shown that medical students often have a surface approach to their studies and that misconceptions of fundamental physiological phenomena are common. READ MORE

 3. 3. Knowledge at play. Studies of games as members’ matters Kunskap genom spelande. Studier av digitala spel och spelande som kunskapsdomän

  University dissertation from Göteborg : ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

  Author : Ulrika Bennerstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital games; collaborative gaming; gameplay; learning; skill; transfer; coordinated action; professionalization; game education; assessment; institutionalization; gaming literacy; ethnomethodology;

  Abstract : On a general level, this thesis seeks some answers to the broad question of what one can learn from digital games. With an analytical approach informed by ethnomethodology, the main thrust of the work is an exploration of members’ matters in the area of games and gaming. READ MORE

 4. 4. Formulating knowledge: Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Ann-Marie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; supervision; academic writing; engineering education; sociocultural theory; disciplinarity; interaction analysis; engineering education; interaction analysis; academic writing; disciplinarity; sociocultural theory;

  Abstract : Given that knowledge in society is increasingly shaped by textuality and dependent on texts, higher education holds a special responsibility for introducing and guiding students into text practices contingent on disciplinary fields and their knowledge traditions. On a general level, this doctoral thesis investigates how participation in such text practices at university functions as a means for engaging students with knowledge that is new to them. READ MORE

 5. 5. Entreprenörens lärande drivkrafter för lärande i och mellan projekt

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Fredrik Anheim; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggproduktion; Construction Engineering and Management;

  Abstract : Kostnaderna i byggsektorn har ökat jämfört med andra industrier i Sverige. Under 90- talet gjordes flera försök att sänka kostnadsnivån. För att företagen i branschen skall bli mer lönsamma kan systematiskt lärande vara en faktor. READ MORE