Search for dissertations about: "lärarutbildning"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the word lärarutbildning.

 1. 1. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. READ MORE

 2. 2. Utbildningsplanering i en lärarutbildning : en studie av läroplansarbete i den decentraliserade högskolan

  University dissertation from Lund : LiberFörlag/Gleerup

  Author : Berit Askling; Stockholms universitet.; [1983]
  Keywords : Lärarutbildning-- Sverige;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Talet om lärarutbildning

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Owe Lindberg; Örebro universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; teacher education reform; theory; practice; analysis; discourse; modernity; Toulmin; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Abstract : The aim of this dissertation can be described as threefold, (i) to problematice the ways in which we talk about, or, the discourses of, teacher education, (ii) to analyse contemporary discussions about teacher education as it has taken shape in relation to the present teacher education reform in Sweden, and (iii) to develop points of references for alternative ways to talk about teacher education, on the basis of (i) and (ii), and in relation to Stephen Toulmin’s analysis of the modern project.The dissertation consists of twelve chapters divided into four parts. READ MORE

 4. 4. Reading skills among students of Iimmigrant origin in Stockholm

  University dissertation from Stockholm : Univ. i Sth., Inst. för internationell pedagogik

  Author : Ulf Fredriksson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; students of immigrant origin; reading; bilingual reader; immigration; language; culture; mother tongue instruction; reading in the mother tongue; tests; Literacy; Immigrants; Läskunnighet; Invandrarungdomar; Sverige; Stockholm; Invandrare;

  Abstract : I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. READ MORE

 5. 5. Chinese Daycare in Cultural Change

  University dissertation from Umeå : Dept. of Education, Umeå Univ

  Author : Limin Gu; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1996]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Chinese kinderagrten; political and economic reform; curriculum;

  Abstract : .... READ MORE