Search for dissertations about: "låggradig inflammation"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the words låggradig inflammation.

 1. 1. Metabolic consequences of a Paleolithic diet in obese postmenopausal women

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Caroline Blomquist; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postmenopausal women; Paleolithic diet; randomized diet intervention; fat metabolism; low-grade inflammation; circulating fatty acids; diet validation; obesity; insulin resistance; Postmenopausala kvinnor; Paleolitisk kost; randomiserad kostintervention; fettmetabolism; fetma; låggradig inflammation; cirkulerande fettsyror; kostvalidering; fetma; insulin resistens; medicin; Medicine;

  Abstract : BackgroundObesity, in particular abdominal adiposity, is associated with elevated fatty acids and pro-inflammatory adipokines, which are linked to ectopic fat storage and insulin resistance. During menopause, there is a redistribution of fat from the peripheral to abdominal depots. READ MORE

 2. 2. Effects of dietary fibre on the human metabolism and metabolome

  University dissertation from Biomedical Nutrition, Lund University

  Author : Anna Johansson Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; arabinoxylan; b-glucan; dietary fibre; inflammation; LC-MS; metabolomics; oat; pectin; postprandial response; randomised controlled trial; rye; sugar beet fibre;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kostfiber visar på gynnsamma effekter på blodsockersvar, inflammationsmarkörer och blodfetter utifrån tre humanstudier som genomfördes i detta arbete. I en av studierna analyserades blod och urin med metabolomik. READ MORE

 3. 3. Berries in Prevention of Metabolic Disease – focus on obesity, diabetes and gut microbiota

  University dissertation from Molecular Nutrition, Lund University

  Author : Lovisa Heyman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; obesity; type 2 diabetes; berries; low-grade inflammation; gut microbiota; hepatic steatosis; gene expression; DNA methylation; lingonberry; blackcurrant; bilberry; açai;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Att bär är nyttigt är ett påstående som de flesta känner igen. På butikshyllorna trängs våra nordiska bär med exotiska ”superbär” som utlovar att göra oss friska. READ MORE

 4. 4. Coagulase-negative staphylococci in prosthetic hip infections

  University dissertation from Linköping : Linköping Universitet

  Author : Åsa Nilsdotter-Augustinsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : More than 11,000 primary total hip replacements were performed in Sweden in the year 2000, corresponding to 125 primary total hip replacements per 100,000 inhabitants, according to The Swedish Total Hip Replacement Register. In general, this procedure provides highly satisfactory results. READ MORE

 5. 5. Novel risk factors for atrial fibrillation in an urban population

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Samuel Adamsson Eryd; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ceruloplasmin; atrial fibrillation; epidemiology; genetic polymorphisms; intima-media thickness; plasma proteins; red blood cell distribution width; risk factors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat. Man beräknar att 1-2% av befolkningen har förmaksflimmer. Förmaksflimmer blir vanligare med stigande ålder. Bland personer äldre än 75 år har 5-10% förmaksflimmer. READ MORE