Search for dissertations about: "lactic acid bacteria"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the words lactic acid bacteria.

 1. 1. Lactic acid bacteria fermentations in oat-based suspensions

  University dissertation from Olof Mårtensson Department of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Author : Olof Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; beta-glucans; probiotics; prebiotics; bacterial survival; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; oats; ropiness; lactic acid bacteria; ropy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mjölk anses som det enda flytande livsmedlet som på naturlig väg innehåller de tre fundamentala byggstenarna, fett, protein och kolhydrater, vilket definierar ett livsmedel näringsmässigt. Majoriteten av världens vuxna befolkning är dock tvungen att ha en begränsad konsumtion av mjölk då toleransen för dess kolhydrat, laktos, minskar med vuxen ålder. READ MORE

 2. 2. Antifungal activity of lactic acid bacteria

  University dissertation from Olof Mårtensson Department of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Author : Jesper Magnusson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee: Characteristics and applications in wound management

  University dissertation from Division of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Éile Butler; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; wound management; honey; extracellular proteins; bioactive substances; honeybee; Lactic acid bacteria;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det senaste decenniet har resistansen mot antibiotika ökat enormt och visat sig vara ett stort problem för många människor runt om hela världen. Överanvändning av antibiotika i maten, jordbruket och den farmaceutiska industrin har resulterat i en epidemi av infektioner som är resistenta mot nuvarande antibiotika och blir allt svårare att behandla. READ MORE

 4. 4. Interplay between bacteria and host epithelial cells

  University dissertation from Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Author : Lisa Maudsdotter; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbial-cell interaction; Adherence; Infection; Lactic acid bacteria; Antimicrobial peptides; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Abstract : Bacterial pathogens have developed multiple ways of manipulating host cell functions to exploit the host environment. We found that interactions with epithelial cells increase the resistance of the human pathogen Neisseria meningitidis to the antimicrobial peptide LL-37. READ MORE

 5. 5. Modelling and Optimisation of Integrated Biotechnical Processes -Application to the Fermentative Production of Lactic Acid from Wheat Flour

  University dissertation from Prof. Guido Zacchi, Deparment of Chemical Engineering 1, Chemical Center, Lund University

  Author : Christina Åkerberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; economy; wheat flour; starch; lactic acid; kinetics; simulation; modelling; optimisation; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I den här doktorsavhandlingen presenteras ett datorprogram som utvecklats för att simulera och utvärdera biotekniska processer, där flera processteg kan vara integrerade. Speciellt har en process för framställning av mjölksyra från vetemjöl studerats. READ MORE