Search for dissertations about: "lagstiftning"

Showing result 1 - 5 of 45 swedish dissertations containing the word lagstiftning.

 1. 1. Concentrate or dilute contaminants? Strategies for Swedish wood waste

  University dissertation from Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Author : Joakim Krook; Anders Mårtensson; Stefan Anderberg; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Abstract : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. READ MORE

 2. 2. An Economic Analysis of Regulation by Conditional Permits

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Erik Lenntorp; Göran Skogh; Nuno Garoupa; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conditional permit; regulation; principal-agent; asymmetric information; enforcement; permit revocation; slippage; ekonomi; juridik; lagstiftning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om varför villkorade tillstånd inte leder till att en lag fullt ut implementeras.Den lagstiftning som reglerar industriella verksamheter innehåller ofta generella principer. Dessa ska vägleda myndigheten i attbalansera verksamhetens nytta mot eventuella negativa effekter. READ MORE

 3. 3. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. READ MORE

 4. 4. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  University dissertation from Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Author : Henrik Lerner; Lennart Nordenfelt; Stefan Gunnarsson; David Fraser; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; definition; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Abstract : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. READ MORE

 5. 5. The airline insurance industry : a future study

  University dissertation from Stockholm University

  Author : Jeannette Vavrin; Stockholms universitet.; [1980]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Försäkring; Skadeförsäkring; Flygplan; Lagstiftning;

  Abstract : .... READ MORE