Search for dissertations about: "language action perspective"

Showing result 1 - 5 of 14 swedish dissertations containing the words language action perspective.

 1. 1. Information Systems Actability Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Pär J. Ågerfalk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; information systems actability; Internet-based information systems; language action perspective; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

  Abstract : This dissertation is devoted to a perspective from which IT-based information systems are conceived as information technological artefacts intended for business action and communication. The perspective has been made concrete through the concept of information systems actability, which is the main concept under scrutiny. READ MORE

 2. 2. The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs : A Study of Chinese Verbs

  University dissertation from Linguistics and Phonetics

  Author : Hong Gao; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and literatures of South and South-East Asia; verbal semantics; trajector; semantic representation; pyscholingistics; polysemy; physical reality; physical foundation; physical action verbs; observability; motion; lexicalization patterning; landmark; intentionality; innateness; physical contact; force-dynamics; combinability; conflation; cognitive semantics; active zone; affectability; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den fysiska grunden för fysiska aktionsverb.... READ MORE

 3. 3. The Knowledgeable Parent Ideologies of Communication in Swedish Health Discourse

  University dissertation from Stockholm : Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University

  Author : Linnea Hanell; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; child care; health communication; knowledge; language ideology; linguistic anthropology; mediated discourse analysis; parenting; sociolinguistics; the welfare state; föräldraskap; hälsokommunikation; kunskap; lingvistisk antropologi; medierad diskursanalys; sociolingvistik; språkideologi; välfärdsstaten; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Abstract : This thesis explores the communication of health knowledge among new parents in Sweden. Based on three separate studies, the thesis employs a selection of theoretical concepts and methodological approaches, mainly originating from mediated discourse analysis and linguistic anthropology. READ MORE

 4. 4. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  University dissertation from Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Author : Peter Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har sin upprinnelse i utvecklingen av en metod för datorvisualis-ering och en metod för participativ ingenjörskonst. De två metoderna är intimt förknippade med varandra och benämns tillsammans “Computer Visualization in Participatory Engineering” (VIPE), något som på svenska skulle kunna benämnas ”Datorvisualisering för Participativ Ingenjörsvetenskap”. READ MORE

 5. 5. A knowledge process perspective on the improvement of software processes

  University dissertation from KFS AB

  Author : Mikael Schönström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge Sharing; Commercial and industrial economics; Knowledge Creation; Software Development; CMM; Software Process Improvement SPI Knowledge Management; Industriell ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I och med att mjukvarubaserade produkter ökar i antal ökar också vikten av en effektiv mjukvaruutvecklingsprocess, ur ett konkurrensperspektiv. Bristfällig produktkvalitet och höga utvecklingskostnader är något som mjukvaruutvecklingsorganisationer under många år har kämpat med. READ MORE