Search for dissertations about: "laser diagnostics"

Showing result 1 - 5 of 98 swedish dissertations containing the words laser diagnostics.

 1. 1. Development and Application of Single-Ended Picosecond Laser Diagnostics

  Author : Billy Kaldvee; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Raman Scattering; Temporal Filtering; Picosecond Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Laser-spectroscopy; DIAL; Laser Combustion Diagnostics; Lidar; Laser-induced Fluorescence; Laser-induced Incandescence; Fysicumarkivet A:2012:Kaldvee;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreställ dig ett stort rum med bara en liten fyrkantig, ungefär tio centimeter stor, öppning på en av väggarna. Rummet har fem meter långa väggar och är flera meter högt. Golv, tak och alla andra väggar är helt utan öppningar och är inte genomskinliga. READ MORE

 2. 2. Laser diode systems for photodynamic therapy and medical diagnostics

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Eva Samsöe Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasi-phasematching; photodynamic therapy; laser-induced fluorescence; medical laser systems.; Histology; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; Laserteknik; Laser technology; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; Diagnostik; Diagnostics; second harmonic generation; pulsed lasers; spatial filtering; Diode lasers; optical feedback; Fysicumarkivet A:2004:Samsöe Andersen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling syftar till att utveckla bättre ljuskällor för fluorescensavbildning och fotodynamisk behandling av cancertumörer. Små kompakta diodlasrar är ideala ljuskällor för detta, men en del kliniska användningar kräver att deras prestanda förbättras. READ MORE

 3. 3. Combustion Studies of Soot and Fuel Based on Use of Laser Diagnostics

  University dissertation from Department of Combustion Physics, Lund University

  Author : Boman Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; Laser Induced Fluorescence; Soot; Physics; Fysik; Laser technology; Motors and propulsion systems; Laserteknik; Laser-Induced Incandescence; Motorer; framdrivningssystem; Fysicumarkivet A:2002:Axelsson;

  Abstract : In the work described in the present thesis, laser techniques for combustion engine diagnostics were developed and applied. The main techniques were laser-induced incandescence (LII) and laser-induced fluorescence (LIF), used for both flame and engine diagnostics. READ MORE

 4. 4. Laser Spectroscopic Techniques for Combustion Diagnostics Directed Towards Industrial Applications

  University dissertation from Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Author : Hans Seyfried; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Teknik; Technological sciences; Fysik; Physics; Combustion; Gas turbine; HCCI; Engine; High-Speed; Thermographic phosphors; PLIF; LIF; Laser Diagnostics; Laser-Induced Fluorescence; Laser technology; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Abstract : In the work presented in the thesis, different laser spectroscopic techniques were utilized for measurement of species concentrations, as well as for surface thermometry. Experiments were conducted in various combustion environments, ranging from laboratory burners to truck-sized internal combustion (IC) engines, gas turbine combustors and a full-size aircraft turbofan engine. READ MORE

 5. 5. Laser Diagnostics for Applications to In-Cylinder Engine Investigations

  University dissertation from Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Robert Collin; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LII; Rayleigh scattering; formaldehyde; OH; soot; dimethyl ether; Laser technology; Fysik; Laserteknik; Physics; LIF; Laser diagnostics; combustion engines; Fysicumarkivet A:2004:Collin;

  Abstract : In the work presented in the thesis laser diagnostics was employed primarily in the investigation of engines, but was also used to study soot in flames. Quantitative measurements were performed for visualizing both in-cylinder soot formation and DME sprays in a combustion vessel. READ MORE