Search for dissertations about: "laser"

Showing result 1 - 5 of 1435 swedish dissertations containing the word laser.

 1. 1. Laser cutting and piercing: Experimental and theoretical investigation

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Jetro Pocorni; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing Systems Engineering; Produktionsutveckling; Laser cutting; laser piercing; efficiency; fibre laser; CO2 laser; high speed imaging;

  Abstract : This thesis concerns experimental investigations of laser cutting and piercing, with theoretical and practical discussions of the results. The thesis is made up of an introduction to laser cutting and six scientific Papers. READ MORE

 2. 2. Novel Technologies for Mode-Locking of Solid-State Lasers

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Niels Meiser; KTH.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; laser; mode-locked laser; pulsed laser; quantum dot; carbon nanotube; nonlinear optics; saturable absorber; Kerr-lens mode-locking; ultra-fast laser; picosecond laser; pulsed laser; semiconductor saturable absorber;

  Abstract : The subject of this thesis is the investigation of novel technologies for mode-locking of diode-pumped, solid-state lasers. Novel saturable absorbers are used: quantum dots (QDs) and carbon nanotubes (CNTs), which both are low-dimensional nano-formations. In addition, mode-locking by cascaded nonlinearities is explored. READ MORE

 3. 3. Laser welding energy redistribution and weld geometry

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Conny Lampa; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Material Mechanics; Materialmekanik;

  Abstract : Over the past few years laser welding has developed into a process which has a wide range of application over a number of industries. Industrial growth in this area has been stimulated by improvements in production rates and quality but technologically the process is still not fully understood. READ MORE

 4. 4. Laser cladding an experimental and theoretical investigation

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Hans Gedda; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktionsutveckling; Manufacturing Systems Engineering;

  Abstract : Avhandlingen omfattar studier vid laserpåsvetsning och lasergjutning med CO2-laser och Nd:YAG-laser. Avhandlingen är indelad i sex kapitel. Kapitel 1 är en presentation/introduktion av laserpåsvetsning och några applikationsområden tillsammans med alla abstract, sammanfattningar och de viktigaste figurerna som ingår i de övriga kapitlen. READ MORE

 5. 5. Development and Application of Single-Ended Picosecond Laser Diagnostics

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Billy Kaldvee; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Raman Scattering; Temporal Filtering; Picosecond Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Laser-spectroscopy; DIAL; Laser Combustion Diagnostics; Lidar; Laser-induced Fluorescence; Laser-induced Incandescence; Fysicumarkivet A:2012:Kaldvee;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreställ dig ett stort rum med bara en liten fyrkantig, ungefär tio centimeter stor, öppning på en av väggarna. Rummet har fem meter långa väggar och är flera meter högt. Golv, tak och alla andra väggar är helt utan öppningar och är inte genomskinliga. READ MORE