Search for dissertations about: "latent autoimmune diabetes in adults LADA"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the words latent autoimmune diabetes in adults LADA.

 1. 1. Clinical, Genetic and Metabolic Characterisation of LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

  University dissertation from ÅsaLinda Lethagen Wallenberg Laboratory ing 46, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Author : ÅsaLinda Lethagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolic syndrome; insulin sensitivity; insulin secretion; GADabs; glutamic acid decarboxylase autoantibodies; Type 2 diabetes; LADA; Type 1 diabetes; IDDM1; IDDM2; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish KLINISK, GENETISK OCH METABOLISK KARAKTERISERING AV LADA (LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS) Diabetes mellitus, sockersjuka, har blivit en allt vanligare sjukdom över hela världen. Det finns totalt drygt 100 miljoner diabetiker idag och antalet förväntas åtminstone fördubblas till år 2010. READ MORE

 2. 2. Genetics of diabetic subtypes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Camilla Cervin; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; Mutation; Association; Genetics; LADA; Diabetes; MODY; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish There are two major types of diabetes mellitus, Type 1 Diabetes (T1D) and Type 2 Diabetes (T2D), however a number of subtypes have been defined and classified. Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD) and Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) are monogenic forms, whereas Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) is thought to be a polygenic subtype similar to T1D. READ MORE

 3. 3. Genetic interaction between Type 1 and Type 2 diabetes

  University dissertation from Haiyan Li, Wallenberg Laboratory ing 46, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Author : Haiyan Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; IDDM2.; Insulin gene VNTR; HLA; IDDM1; mixed type 1 2; Mixed type 1 type 2 diabetes families; LADA; GADabs; Autoantibodies against GAD65; Type 1 diabetes; Type 2 diabetes; diabetology; secreting systems; sekretion; diabetologi; Endokrinologi;

  Abstract : There are two major types of diabetes, type 1 and type 2 diabetes. Similarly characterized by hyperglycaemia and long term micro- and macrovascular complications, type 1 and type 2 diabetes have different underlying pathophysiologic processes. In Scandinavia, type 1 diabetes is common; type 2 diabetes accounts for 85% of all cases with diabetes. READ MORE

 4. 4. Autoimmune markers in autoimmune diabetes

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine

  Author : Manu Gupta; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HLA; MICA; type 1 diabetes; LADA; Coxsackie virus B; autoantibodies; newborn screening;

  Abstract : Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is an autoimmune disease, characterized by autoimmune mediated loss of insulin secreting Beta-cells. The disease is associated with certain HLA class 11 haplotypes. HLA DR3-DQ2 and DR4-DQ8 are positively while DQ6 (DQA1*0102-DQB1*0602) is negatively associated with the disease in Caucasians. READ MORE

 5. 5. Exploring the Grey Zone between Type 1 and Type 2 Diabetes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ekaterine Bakhtadze; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes kännetecknas av förhöjda halter av glukos i blodet och flera vanliga former förekommer. Typ 1 (T1D) diabetes är vanligast förekommande hos barnoch ungdomar och karakteriseras av att de insulin producerande cellerna (s.k. betacellerna) förstörs av kroppens eget immunförsvar, en autoimmun reaktion. READ MORE