Search for dissertations about: "lay"

Showing result 1 - 5 of 207 swedish dissertations containing the word lay.

 1. 1. Gear tribology : friction and surface topography

  University dissertation from Göteborg : Chalmers university of technology

  Author : Li Xiao; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Friction; Surface topography; Toughness; Lay; Gears; Power transmission; surface topography; lay; toughness; power transmission; wfficiency; gears; friction;

  Abstract : The quest for energy efficiency leads to the development of highly efficient power transmissions for vehicles. Gears are some of the most rugged and durable torque transmitters among machine elements. Friction between sliding surfaces at gear teeth is one major source of power loss. READ MORE

 2. 2. Promoting return to work lay experiences after sickness absence with musculoskeletal diagnoses

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunnel Östlund; Gunnel Hensing; Elisabet Cedersund; Anne Hammarström; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musculoskeletal disorders; back pain; neck and shoulder pain; sickness absence; sick leave; qualitative interview; lay knowledge; patient satisfaction; rehabilitation; gender; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Introduction: Musculoskeletal disorders constitute the greatest cause of sickness absence from work. Despite research and efforts at rehabilitation, sickness absence due to these disorders has not decreased, but has instead increased, particularly in women. Clients’ perceptions of care and rehabilitation, i.e. READ MORE

 3. 3. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and planning; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; Implementation; Sweden; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; implementation; Sweden.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. READ MORE

 4. 4. Air pollution in Nairobi slums sources, levels and lay perceptions

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Kanyiva Muindi; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Air pollution; perceptions; slums; health impacts; Nairobi; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Abstract : BackgroundAir quality in Africa has remained a relatively under-researched field. Most of the African population is dependent on biomass for cooking and heating, with most of the combustion happening in low efficiency stoves in unvented kitchens. READ MORE

 5. 5. Effect of rough surface anisotropy on friction in gears

  University dissertation from Göteborg : Chalmers tekniska högsk

  Author : Li Xiao; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Friction; Surface topography; Roughness; Lay; Gears; Efficiency; Power transmission; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE