Search for dissertations about: "learning from experience"

Showing result 1 - 5 of 346 swedish dissertations containing the words learning from experience.

 1. 1. Learning physiotherapy : the impact of formal education and professional experience

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Madeleine Abrandt Dahlgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physiotherapy; problem-based learning; formal education; professional experience; discourse; basic concepts; qualitative analysis; phenomenography; conceptions; contextual analysis;

  Abstract : The aim is to describe and analyse physiotherapeutic learning through formal education and professional experience. The investigation focuses on the students' ways of experiencing the concepts of Health, Movement, Function and Interaction. READ MORE

 2. 2. Learning from accidents Experience feedback in practice

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Anna-Karin Lindberg; KTH.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; learning from accidents; incidents; near-accidents; CHAIN model; communication; dissemination; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Abstract : Experience feedback from accidents is important for preventive work in companies, authorities and other organisations. This thesis focused on experience feedback from accidents that take place in everyday life, in our neighbourhoods, in our workplaces, in our schools, in traffic and transportation. READ MORE

 3. 3. Problem-based and conventional medical education from a student perspective : a qualitative analysis comparing students' experience of medical education, approach to learning and reading comprehension

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Ameneh Rahimi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problem-Based Learning PBL ; medical education; learning approach; learning outcome; attitudes; experimental design; qualitative analysis.;

  Abstract : The study is primarily an empirical investigation to students' experiences of university education, approaches to learning and comprehension of a learning task. Sixty medical students, equally distributed over a PBL and a traditional medical school have participated in this study. READ MORE

 4. 4. Designing new learning experiences? : exploring corporate e-learners’ self-regulated learning

  University dissertation from Åbo : Åbo Akademi University Press

  Author : Annika Wiklund-Engblom; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning experience; digital learning; e-learning; educational design research; corporate e-learning; Education; pedagogik;

  Abstract : The context of this study is corporate e-learning, with an explicit focus on how digital learning design can facilitate self-regulated learning (SRL). The field of e-learning is growing rapidly. An increasing number of corporations use digital technology and elearning for training their work force and customers. READ MORE

 5. 5. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  University dissertation from SIRE, Halmstad University

  Author : Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. READ MORE