Search for dissertations about: "leukocyte recruitment"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the words leukocyte recruitment.

 1. 1. On the role of mast cells in chemokine-induced leukocyte recruitment

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Yusheng Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chemokines; mast cells; TNF-alpha; dexamethasone; P-selectin; E-selectin; activation; Medicine human and vertebrates ; endothelial cells; adhesion; Neutrophil; Medicin människa och djur ; recruitment;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inflammation är vävnadens svar på yttre störning och syftar till att eliminera främmade ämnen såsom bakterier men under vissa omständigheter initieras den inflammatoriska reaktionen av ofarliga substanser eller för starkt mot patogener och kan därmed orsaka vävnadsskada och är en underliggande mekanism vid många vanliga sjukdomar inkluderande allergier, blodförgiftning och inflammatorisk tarmsjukdom. Den viktigaste komponenten i den inflammatoriska reaktionen är vävnadsinfiltrationen av leukocyter. READ MORE

 2. 2. Role of adhesion molecules and chemokines in TNF-alpha-induced leukocyte recruitment

  University dissertation from Department of Surgery, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Xiao Wei Zhang; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; intravital microscopy; microcirculation; inflammation; adhesion; leukocyte; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning Inflammation är kroppens svar på yttre störning. Det inflammatoriska svaret är nödvändigt för att bekämpa infektioner, t.ex. med bakterier. READ MORE

 3. 3. On Leukocyte Recruitment in Cholestatic Liver Injury

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Matthias Laschke; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leukocyte and Liver; Inflammation; Cholestasis; Endothelium;

  Abstract : Cholestasis is a frequent clinical syndrome, which is caused by a dysfunction in bile formation of the hepatocyte or from obstruction of the biliary tract. This is associated with inflammation of the liver tissue, resulting in severe liver injury. In this inflammatory process, leukocyte recruitment has emerged as a key feature. READ MORE

 4. 4. Leukocyte recruitment to human gastrointestinal tissues

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Helena Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. On leukocyte recruitment in colonic ischemia-reperfusion

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Stefan Santén; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Leukocyte recruitment is a rate-limiting step in inflammatory disease. Tissue accumulation of leukocytes is a multi-step process comprising leukocyte rolling, adhesion and transmigration across the vascular endothelium. READ MORE