Search for dissertations about: "leukotrieneB4"

Found 1 swedish dissertation containing the word leukotrieneB4.

  1. 1. Development of sensitive cellular assay systems and their application to the identification of "orphan" seven-transmembrane receptors

    University dissertation from Knut Kotarsky; Tordmulevägen 3c; 22735 LUND Sweden

    Author : Knut Kotarsky; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; metabolism; leukotrieneB4; thiazolidinedione; 9-HODE; fatty acid; luciferase; GFP; reporter gene; preclinical assay; receptor; GPCR;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish I alla flercelliga organismer behövs utbyte av information mellan cellerna, som bygger upp kroppen. För detta ändamål är cellerna försedda med små antenner, som kan ta emot signaler och kallas därför receptorer. Receptorer kan vara uppbyggda på olika sätt. READ MORE