Search for dissertations about: "lidar"

Showing result 1 - 5 of 49 swedish dissertations containing the word lidar.

 1. 1. From Fauna to Flames : Remote Sensing with Scheimpflug Lidar

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Elin Malmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lidar; Laser radar; Scheimpflug lidar; Combustion diagnostics; Entomological lidar; Lidar; Laser radar; Scheimpflug Lidar; Combustion diagnostics; Entomological Lidar; Fysicumarkivet A:2019:Malmqvist;

  Abstract : This thesis presents applications of the Scheimpflug Lidar (S-Lidar) method. The technique has been applied to combustion diagnostics on a scale of several meters as well as fauna detection and monitoring over distances of kilometers. READ MORE

 2. 2. Aspects of crack growth in structural materials in light water reactors

  University dissertation from Stockholm : Materialvetenskap

  Author : Per Lidar; KTH.; [1997]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Lidar Techniques for Environmental Monitoring

  University dissertation from Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Rasmus Grönlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; remote laser-induced breakdown spectroscopy; laser-induced fluorescence; differential absorption lidar; fluorescence lidar; Atom- och molekylärfysik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ljus kan beskrivas som en elektromagnetisk våg och har då en viss våglängd. Färgen på ljuset förändras beroende på våglängden. Av det synliga ljuset har violett ljus den kortaste våglängden och rött ljus den längsta. READ MORE

 4. 4. Environmental Monitoring by Multi-Spectral Lidar Techniques

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Petter Weibring; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-linear optics; fluorescence spectroscopy; scattering; multi-spectral imaging; Atom- och molekylärfysik; atmospheric pollution; Atomic and molecular physics; laser; remote sensing; lidar; DIAL; Fysicumarkivet A:2002:Weibring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I vår omgivning finns många gasformiga ämnen, vars egenskaper är sådana att de kan mätas med optiska metoder. Härvid kan man utnyttja det unika spektroskopiska fingeravtryck ämnena har. Det vill säga, att varje ämne absorberar ljus av olika färg (våglängd) på ett unikt sätt. READ MORE

 5. 5. Local Polynomial Regression with Application on Lidar Measurements

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Torgny Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; variance-function estimation.; spatial dependence; nonparametric; local polynomial regression; local bandwidth selection; lidar; heteroscedasticity; Bivariate estimation; differential absorption; Functions;

  Abstract : This thesis deals with the problem of estimating a function or one of its derivatives from a set of measurements, mainly of a bivariate or spatial nature which is so common in environmental applications. In this work particular attention has been on the lidar (light detection and ranging) application which is a versatile technique for measurement of among other things atmospheric trace gases. READ MORE