Search for dissertations about: "live art"

Showing result 16 - 20 of 42 swedish dissertations containing the words live art.

 1. 16. Phytophthora and Oak Decline - Impact on Seedlings and Mature Trees in Forest Soils

  University dissertation from Ulrika Jönsson, Department of Ecology (Plant Ecology and Systematics), Ecology Building, Lund University, 223 62 Lund

  Author : Ulrika Jönsson Belyazid; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; microbial competition; carbon allocation; nutrients; water availability; soil chemistry; mature oaks; seedlings; acid soils; Phytophthora quercina; Quercus robur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har många ekar i Sverige och i övriga Europa uppvisat en klart försämrad hälsa och på många ställen har omfattande ekdöd förekommit. Forskning för att klarlägga orsakerna bakom ekskadorna pågår och ett flertal möjliga förklaringar har lagts fram, men ännu finns ingen lösning på gåtan. READ MORE

 2. 17. Performance Aspects in Virtualized Software Systems

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Sogand Shirinbab; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Virtualization has significantly improved hardware utilization by allowing IT service providers to create and run several independent virtual machine instances on the same physical hardware. One of the features of virtualization is live migration of the virtual machines while they are active, which requires transfer of memory and storage from the source to the destination during the migration process. READ MORE

 3. 18. Constraint-Based Register Allocation and Instruction Scheduling

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Roberto Castañeda Lozano; KTH.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; constraint programming; combinatorial optimization; register allocation; instruction scheduling; compiler construction; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Abstract : Register allocation (mapping variables to processor registers or memory) and instruction scheduling (reordering instructions to improve latency or throughput) are central compiler problems. This dissertation proposes a combinatorial optimization approach to these problems that delivers optimal solutions according to a model, captures trade-offs between conflicting decisions, accommodates processor-specific features, and handles different optimization criteria. READ MORE

 4. 19. Multiple threat responses in zooplankton - from communities to individuals

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Mikael Ekvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vår planet är i mångt och mycket en trevlig plats att leva på, men det är också en plats där faror och hot kan lura bakom varje hörn. Dessa hot kan vara av olika karaktär, till exempel kan det röra sig om risken att bli jagad och uppäten, att drabbas av uttorkning eller något annat obehagligt. READ MORE

 5. 20. “The Virus Stops with Me” : couples living positively with HIV in rural, eastern Uganda

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Public Health Sciences

  Author : Rachel Lisa King; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV;

  Abstract : Background: Historically people living with HIV (PLHIV) were left out of the center of the HIV prevention agenda in Africa, yet more recently greater attention has been placed on interventions that forefront PLHIV. Aim: The overall aim of this thesis was to increase knowledge on the ways couples living with HIV prevent further transmission of HIV and live with health and dignity. READ MORE