Search for dissertations about: "liver fnac"

Found 1 swedish dissertation containing the words liver fnac.

  1. 1. Colorectal Liver Metastases. Aspects on Diagnosis and Surgical Treatment

    University dissertation from Department of Surgery, Blekinge Hospital, S-374 80 Karlshamn, Sweden

    Author : Björn O B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carcinoembryonic antigen; fine-needle aspiration cytology; intraoperative ultrasonography; computed tomography; dearterialization; liver resection; Colorectal cancer; liver metastases; follow-up; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjocktarm och ändtarm (colorektal cancer) är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Årligen insjuknar drygt 5 000 människor i Sverige i denna sjukdom, och ungefär hälften av dessa dör till följd av sin cancer. READ MORE