Search for dissertations about: "longman"

Found 3 swedish dissertations containing the word longman.

 1. 1. Agreement with Collective Nouns in English

  Author : Magnus Levin; Växjö universitet.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. READ MORE

 2. 2. Syntactic variation in English quantified noun phrases with all, whole, both and half

  University dissertation from Växjö : Växjö University Press

  Author : Maria Estling; Maria Estling Vannestål; Växjö universitet.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; syntactic variation; quantifiers; all; whole; both; half; linguistic factors; British English; American English; Australian English; grammaticalisation; totality; corpus; newspaper corpus; English; Engelsk språkvetenskap;

  Abstract : The overall aim of the present study is to investigate syntactic variation in certain Present-day English noun phrase types including the quantifiers all, whole, both and half (e.g. a half hour vs. half an hour). READ MORE

 3. 3. Conversational Writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication

  University dissertation from Uppsala : Engelska institutionen

  Author : Ewa Jonsson; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; CMC; computer-mediated communication; conversational writing; chat; computer chat; ICQ; IRC; Internet relay chat; multidimensional; Biber’s dimensions; synchronous CMC; supersynchronous CMC; English; Engelska;

  Abstract : This study is a linguistic investigation of two genres of computer-mediated communication (CMC), namely two modes of conversational writing: ‘Internet relay chat’ (synchronous CMC) and ‘split-window ICQ chat’ (supersynchronous CMC). The study employs Douglas Biber’s multifeature multidimensional methodology, taking into account the six dimensions of textual variation in English identified in his 1988 book Variation across speech and writing (i. READ MORE