Search for dissertations about: "low temperature combustion"

Showing result 1 - 5 of 222 swedish dissertations containing the words low temperature combustion.

 1. 1. Turbo Charged Low Temperature Combustion - Experiments, Modeling and Control

  University dissertation from Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Author : Hans Aulin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HCCI; PPC; CAI; NVO; low temperature combustion; torductor; ion current; control; modeling; combustion feedback; sensors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ekonomin och välfärden är starkt beroende av tillförlitlig transport och energiförsörjningsteknologi. En stor del av denna teknik bygger på användandet av förbränningsmotorer. Då dessa till antalet är så stort utgör de tillsammans en stor miljöbelastning. READ MORE

 2. 2. Pulsating Combustion - Combustion Characteristics and Reduction of Emissions

  University dissertation from Division of Energy Economics and Planning, Department of Heat and Power Engineering, Lund University

  Author : Annika Lindholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Exhaust gas recirculation; NOx; Heat Release; Combustion related radicals; Laser based measurements; Pulsating Combustion; Unsteday Flow; Emissions; Combustion; Energy research; Energiforskning;

  Abstract : In the search for high efficiency combustion systems pulsating combustion has been identified as one of the technologies that potentially can meet the objectives of clean combustion and good fuel economy.Pulsating combustion offers low emissions of pollutants, high heat transfer and efficient combustion. READ MORE

 3. 3. Development and Application of Non-linear Mid-infrared Laser Spectroscopy for Combustion Diagnostics

  University dissertation from Division of Energy Economics and Planning, Department of Heat and Power Engineering, Lund University

  Author : Zhiwei Sun; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Degenerate four-wave mixing; Polarization spectroscopy; Mid-infrared; Non-linear laser spectroscopy; Laser diagnostics; Combustion; Flame; HITRAN; Concentration; Temperature; Fysicumarkivet A:2012:Sun;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandlings inriktar sig i huvudsak mot utveckling och tillämpning av två nyligen framtagna optiska tekniker för förbränningsstudier. Dessa tekniker kallas mid-infrared polarisationsspektroskopi (IRPS) samt degenererad fyrvågsmixning (IR-DFWM), vilka båda är baserade på infrarött ljus med en våglängd runt 3 mikrometer, samt att teknikernas signalrespons är ickelinjära. READ MORE

 4. 4. An Investigation of Low Temperature Combustion Using high Levels of EGR

  University dissertation from Division of Energy Economics and Planning, Department of Heat and Power Engineering, Lund University

  Author : Malin Alriksson; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; low soot; low NOx; low temperature combustion; emissions; diesel combustion;

  Abstract : The diesel engine offers good fuel economy and generates low carbon dioxide (CO2) emissions, but it is also a source of undesirably high particulate matter (PM) and nitrogen oxide (NOx) emissions, which are subject to increasingly strict legislative limits because of their adverse effects on the environment and human health. Thus, in recent years, several combustion concepts have been developed to meet future legislation requirements, one of which is Low Temperature Combustion (LTC) using high levels of EGR (Exhaust Gas Recycling). READ MORE

 5. 5. Development of a 2D Temperature Measurement Technique for Combustion Diagnostics using 2-Line Atomic Fluorescence

  University dissertation from Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Author : Johan Engström; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser technology; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; PLIF; LIF; temperature measurements; TLAF; Laser diagnostic; combustion; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vid avdelningen bedrivs forskning bl.a. med inriktning på laserbaserad förbränningsdiagnostik. Att mäta med en laser i olika flammor är en stor fördel eftersom laserljuset är beröringsfritt. READ MORE