Search for dissertations about: "lucid dreaming"

Found 2 swedish dissertations containing the words lucid dreaming.

 1. 1. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  University dissertation from Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Author : Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. READ MORE

 2. 2. Creating theatrical dreams : a Taoist approach to Molander's, Bergman's and Wilson's productions of Strindberg's A dream play

  University dissertation from Stockholm : Department of Musicology and Performance Studies, Stockholm Univeristy

  Author : Hong Jai-Ung; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Abstract : The aim of this dissertation is to explore the Tao of theater through the study of the productions of Strindberg’s A Dream Play on stage. For the purpose of understanding these dynamic relationships Taoism is used and especially I Ching, the essence of eastern philosophies. READ MORE