Search for dissertations about: "mRNA secondary structure"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the words mRNA secondary structure.

 1. 1. Studies on mRNA turnover in bacteria

  University dissertation from Biology building

  Author : Martin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; aprE; GlpP; glpD; mRNA secondary structure; Bacillus subtilis; mRNA stability; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Genetisk information lagras i DNA, som är en mycket stabil molekyl. I våra celler finns samma gener i alla celler. Det är därför av yttersta vikt att uttrycket av generna kan regleras olika i olika vävnader. READ MORE

 2. 2. Vitreoscilla Haemoglobin. Genetic Fusions and Metabolic Characterisation

  University dissertation from Viktoria Roos, Pure & Applied Biochemistry, Lund University

  Author : Viktoria Roos; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; osmotic stress; transcript profiling; DNA microarrays; random elongation mutagenesis; directed evolution; mRNA structure; Vitreoscilla haemoglobin VHb ; Escherichia coli; salt stress.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Genteknik innebär stora möjligheter att förändra och förbättra organismers egenskaper. Genom att i en organism föra in en främmande gen kan man ge den helt nya egenskaper som den aldrig skulle ha förvärvat på naturlig väg. READ MORE

 3. 3. Structural and Functional Studies of Wilms Tumour Protein - WT1; Novel Insights into Functionality of Zinc Finger Proteins

  University dissertation from Molecular Biophysics, Lund University

  Author : Elmar Nurmemmedov; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Naturvetenskap; Natural science; function; structure; transcription factor; cancer; affinity; kinetics; Biacore; RNA binding; DNA binding; Wilms tumour WT1 ; zinc finger;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den molekylära processen under vilken DNA-information förs över till RNA-information kallas transkription. Transkription styrs främst i samverkan med många speciella molekyler som kallas transkriptionsfaktorer. READ MORE

 4. 4. Engineering membrane proteins for production and topology

  University dissertation from Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Author : Stephen Toddo; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Membrane protein; Over-expression; Protein production; Codon optimization; Escherichia coli; AraH; NarK; mRNA secondary structure; coding sequence; ribosome binding site; RBS; topology; split-GFP; biokemi; Biochemistry;

  Abstract : The genomes of diverse organisms are predicted to contain 20 – 30% membrane protein encoding genes and more than half of all therapeutics target membrane proteins. However, only 2% of crystal structures deposited in the protein data bank represent integral membrane proteins. READ MORE

 5. 5. Engineering microbial cell factories for protein production

  University dissertation from Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Author : Kiavash Mirzadeh; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein production; expression vector; recombinant DNA; Translation initiation region; Escherichia coli; mRNA secondary structure; Synthetic evolution; biokemi; Biochemistry;

  Abstract : Proteins are often produced using microbial cell factories for academic or industrial purposes. Protein production is however not an open-and-shut procedure. Production yields often vary in an unpredictable and context dependent manner, limiting the rational design of a straightforward production experiment. READ MORE