Search for dissertations about: "magnetic compass"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words magnetic compass.

 1. 1. Magnetic orientation in migratory birds

  University dissertation from Rachel Muheim

  Author : Rachel Muheim; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cue-conflict; clock-shift; cue calibration; geomagnetic field; high Arctic latitudes; Emlen funnel; magnetic compass; magnetoreception; navigation; migration; bird; orientation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om flyttfåglarnas magnetiska orientering Fåglarnas flyttning har fascinerat människan i alla tider och det finns fortfarande många obesvarade frågor om hur fåglarna hittar sina flyttningsvägar. Flyttande fåglar använder olika typer av ledtrådar för att orientera sig. READ MORE

 2. 2. Light-dependent magnetoreception in zebra finches : - from behaviour to receptor

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Atticus Pinzon Rodriguez; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetoreception; radical-pair process; magnetic compass; orientation; cryptochrome; Taeniopygia guttata;

  Abstract : Fåglarnas förmåga att flyga över extremt långa sträckor utan att hamna vilse harförvånat människor i århundraden. Det är känt att djur kan använda solens ellerstjärnornas läge, landmärken och jordens magnetfält som informationskälla förorientering, det vill säga de kan använda källan för att få kompassinformation. READ MORE

 3. 3. Some Control Applications in Electric Power Systems

  University dissertation from IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Magnus Akke; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; load switching.; power oscillations; differential equation algorithm; transmission line protection; computer relaying; frequency estimation; DC cable; magnetic compass; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar några reglertekniska tillämpningar i elkraftsystem. Tillämpningarna är: hur likströmskablar påverkar båtrafik som använder magnetkompasser; frekvensmätning i elkraftsystem; algorithmer för datorbaserade reläskydd; koppling av aktiv last för att dämpa effektpendlingar... READ MORE

 4. 4. Nanospintronics with Molecular Magnets - Tunneling and Spin-Electric Coupling

  University dissertation from IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Javier Francisco Nossa Márquez; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Molecular magnets; spin exchange; spin-orbit interaction; magnetic anisotropy; spin frustration; spin chirality; spin-electric control; quantum transport; Coulomb blockade; density functional theory; quantum master equation.;

  Abstract : Popular Abstract in English In this thesis we investigate the manipulation of the magnetic properties of molecular magnets by means of external electric fields. This manipulation is mediated by either the spin-electric coupling or the magnetic anisotropy of the molecular magnet. READ MORE

 5. 5. Stopover behaviour in migratory songbirds: timing, orientation and departures

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Sissel Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight duration; orientation; departure timing; stopover behaviour; stopover duration; flight behaviour; reverse migration; route choice; compass calibration; passerines; Bird migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Miljontals fåglar lämnar Sverige varje höst för att övervintra på sydligare breddgrader och återvänder nästkommande vår för att föda upp sina ungar på de enorma mängder insekter som finns här tack vare det tempererade klimatet. Småfåglar genomför sin flytt etappvis genom att flyga ett antal dagar eller nätter i sträck, beroende på om fågeln är en dag- eller nattsträckare, och därefter rasta ett antal dygn för att vila och bygga upp nya nivåer av fett vilket används som energi under flytten. READ MORE