Search for dissertations about: "magnetiska och optiska"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the words magnetiska och optiska.

 1. 1. Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Angiography - Development and optimization of techniques for paramagnetic and hyperpolarized contrast media

  University dissertation from Jonas Svensson, Dept Radiation Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; Angiography; Magnetic resonance; Contrast-enhanced; Hyperpolarized; Condensed matter:electronic structure; 13C; supraconductors; electrical; magnetic and optical properties; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Magnetkameran är ett diagnostiskt instrument med vilket man kan ta skiktbilder av kroppen. Den började användas i sjukvården för drygt 20 år sedan och baseras på ett fysikaliskt fenomen som kallas för kärnmagnetisk resonans (MR). READ MORE

 2. 2. Coherent Interactions in Rare-Earth-Ion-Doped Crystals for Applications in Quantum Information Science

  University dissertation from Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Author : Mattias Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum optics; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; Atom- och molekylärfysik; optical information processing; coherence in solids; Atomic and molecular physics; rare-earth-ion-doped crystals; magnetisk resonans; spektroskopi; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; quantum information;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om hur kristaller, som innehåller en liten mängd av ämnen tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller, kan användas för forskning och tillämpningar rörande kvantinformation. Genom att belysa kristallerna med laserljus kan atomernas tillstånd styras och studeras. READ MORE

 3. 3. Spectroscopic Studies of the Elements Ba, Fe, Ga, In and Ru

  University dissertation from Lund Observatory, Lund University

  Author : Hans Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fourier transform spectroscopy; branching fractions; oscillator strengths; term analysis; hyperfine structure; barium; gallium; iron; indium; Condensed matter:electronic structure; ruthenium.; magnetic and optical properties; electrical; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2002:Karlsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De möjliga energinivåerna en elektron kan befinna sig i är olika för olika atomer och joner, en atom där en eller flera elektroner kastats ut. Detta kommer att medföra att det utsända ljuset, spektret, från en atom/jon kommer att vara unik för varje atom/jon, på samma sätt som vi människor har var sitt unikt fingeravtryck. READ MORE

 4. 4. Infrared and Photoelectron Spectroscopic Studies of Adsorbates on Solid Surfaces: Experiments and DFT Calculations

  University dissertation from Chemical Physics, Lund University

  Author : Jakob Blomquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Solid Surfaces; Chemistry; Kemi; Condensed matter:electronic structure; FTIR spectroscopy; DFT Cluster calculations; Anharmonicity; Photoelectron spectroscopy; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Surface and boundary layery chemistry; Ytkemi; gränsskikt;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att förstå atomära och molekylära processer och interaktioner i ett mikroskopiskt perspektiv ? med andra ord, förstå kemin! ? behövs högkvalitativa mätningar och beräkningar på modellsystem, där alla okända parametrar har rensats bort, så att det enskilda egenheter och storheter kan studeras utan inverkan av yttre störningar. Experimentellt uppnås detta tex. READ MORE

 5. 5. Molecular Trees for Collecting Sunshine -Monitoring and Controlling Energy Transfer in Dendrimers

  University dissertation from Department of Chemical Physics, Lund University

  Author : Jane Larsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; Kemi; Chemistry; Femtosecond transient absorption; Os-Ru metal ligand complexes; Cu-porphyrin-appended dendrimers; Zn-porphyrin-appended dendrimers; Annihilation; Energy transfer; Solar energy conversion; Artificial photosynthesis; Antenna systems; spektroskopi; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Photochemistry; Fotokemi; Femtosecond fluorescence anisotropy;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett ökade förbrukningen av fossila bränslen kommer att accelerera den globala uppvärmningen med oöverskådlig inverkan på oss och vår miljö. Utvecklingen av alternativa, förnybara och miljömässigt rena energiformer är därför helt essentiell. READ MORE