Search for dissertations about: "malignt melanom"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words malignt melanom.

 1. 1. Patient and health care delays in malignant melanoma

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Senada Hajdarevic; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care seeking; delay; diagnosis; decision making; gender; malignant melanoma; nursing; organization; pathways; severity; Allvarlighetsgrad; att söka vård; beslutsfattande; diagnos; fördröjning; genus; malignt melanom; omvårdnad; organisation; remissvägar; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Abstract : Background: Unlike other cancers, malignant melanoma (MM) is generally visible and can be easily and effectively cured if treated in time. Optimal cure of MM requires early detection, diagnosis, and treatment, which improves prognosis. READ MORE

 2. 2. Aspects of skin cancer diagnosis in clinical practice

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Ingela Ahnlide; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; skin cancer diagnosis; skin cancer; skin surgery; dermoscopy; basal cell carcinoma; squamous cell carcinoma; melanoma; dysplastic naevus; naevus; algorithms;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av hudcancer ökar i ljushyade befolkningsgrupper och hudcancer tillhör de cancergrupper som ökar mest i Sverige. De tre vanligaste formerna av hudcancer är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. READ MORE

 3. 3. Micromachined Microwave Sensors for Non-Invasive Skin Cancer Diagnostics

  University dissertation from KTH Royal Institute of Technology

  Author : Fritzi Töpfer; KTH.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microwave probe; microwave sensor; skin cancer diagnostics; malignant melanoma; microwave reflectometry; non-invasive diagnostics; micromachining; dielectric-rod waveguide; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : Malignant melanoma is one of the cancers with the highest incident rates. It is also the most dangerous skin cancer type and an early diagnosis is crucial for the successful treatment of malignant melanoma patients. READ MORE

 4. 4. Genomic analysis of primary and metastatic malignant melanoma

  University dissertation from Oncology, Lund

  Author : Katja Harbst; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; next-generation sequencing; microarray; progression; molecular grade; subtype; melanoma;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Malignt melanom (även kallad melanom) är den farligaste formen av hudcancer. Dess incidens varierar från land till land och är den högsta i Australien, där 46.7 per 100,000 invånare drabbas årligen. I Sverige är melanom den sjätte vanligaste cancersjukdomen. READ MORE

 5. 5. Inhibition of WNT5A Signaling and Function in Malignant Melanoma

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Rickard Linnskog; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; WNT5A; Malignant Melanoma; Migration; Invasion; TGFβ; IL-6; p38-MAPK;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hudcancerformen malignt melanom är en utav de cancerformer som är på starkast frammarsch idag, där runt 200,000 människor drabbas varje år runt om i världen. Sjukdomen uppkommer p.g.a. READ MORE