Search for dissertations about: "mallar"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word mallar.

 1. 1. Production and Products of Preschool Documentation Entanglements of children, things, and templates

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Katarina Elfström Pettersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Abstract : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. READ MORE

 2. 2. Scalability and Semantic Sustainability in Electronic Health Record Systems

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Erik Sundvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : This work is a small contribution to the greater goal of making software systems used in healthcare more useful and sustainable. To come closer to that goal, health record data will need to be more computable and easier to exchange between systems. READ MORE

 3. 3. Geometry Based Design Automation Applied to Aircraft Modelling and Optimization

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Kristian Amadori; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Product development processes are continuously challenged by demands for increased efficiency. As engineering products become more and more complex, efficient tools and methods for integrated and automated design are needed throughout the development process. READ MORE

 4. 4. Template-Based Design Analysis An Alternative Approach for the Engineering Designer to Perform Computer-Based Design Analysis

  University dissertation from Lund : Division of Machine Design, Department of Design Sciences Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Author : Håkan Petersson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer-Based Design Analysis; Engineering Design process; Template; and Template-Based Design Analysis; Datorbaserad konstruktionsanalys; Konstruktionsprocess; undersökning; beräkningsstöd samt minskade ledtider; MallBaserad KonstruktionsAnalys;

  Abstract : Vid framtagning av nya produkter måste man utgå ifrån de behov som den blivande kunden ställer i form av krav och önskemål på produkten för att den ska vara intressant att inhandla och använda. För att säkerställa att den blivande produkten har de egenskaper som efterfrågas, används idag omfattande simuleringar av den blivande produktens egenskaper. READ MORE

 5. 5. Endothelin receptor changes during inflammation in the lung

  University dissertation from Laboratory of Experimental Vascular Research Department of Clinical Sciences Lund University

  Author : Bengt Granström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Andningsorganen; Respiratory system; Upregulation; Smooth muscle cells; Smoking; Sephadex; Remodeling; Rat; mRNA; Human; ETB receptor; ETA receptor; Lung; Endothelin; Asthma bronchiale; Contraction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning (Swedish Summary) Inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna tillhör ett av de vanligaste skälen till ohälsa. Astma, både allergisk och icke allergisk, kan debutera redan under de första levnadsåren och kan på lång sikt ge kroniskt nedsatt lungfunktion. READ MORE