Search for dissertations about: "marginalisation"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the word marginalisation.

 1. 1. Conflict, marginalisation and transformation African migrants in Sweden

  University dissertation from Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Author : Jonathan Ngeh; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migrants; conflicts; racism; transformation; Cameroon; Somalia; Sweden; construction of otherness; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Abstract : Migrants from the Global South, coming to Sweden predominantly since the 1980s, have become a major focus of public discussions about immigration. The fears of and resentments toward the migrant ‘other’ appear to have shifted from European migrants to migrants of the Global South. READ MORE

 2. 2. Entering Modernity: The Marginalisation of the Poor in the Developing Countries. An Account of Theoretical Perspectives from the 1940's to the 1980's

  University dissertation from Department of Sociology, Lund University

  Author : Adriana Copes; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dynamic interplay; Zweckrationalität; Wertrationalität; modernity; marginalisation; development; marginality; Sociology; Sociologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De flesta samhällsvetarna har betrakat de fattiga i utvecklingsländerna as marginella perse: de saknar de psykologiska förutsättningarna för att handla rationellt. Med min avhandling vill jag argumentera mot detta perspektiv. READ MORE

 3. 3. Making the Poor Work: Social Assistance and Activation in Sweden

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Anders Giertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; social assistance; activation; welfare-to-work; marginalisation; social exclusion; Social problems and welfare; immigration; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utformningen av fattigvården och de arbetskrav man ställer på mottagarna har alltid varit kontroversiella frågor i socialpolitiken, såväl under fattig- och arbetshusens tidsålder under 1800-talet, som i nuvarande diskussioner om socialbidrag och aktivering av bidragstagarna. Den första delen av avhandlingen diskuterar begreppen fattigdom, marginalisering och social uteslutning (social exclusion), och fortsätter med en genomgång av aktivringsåtgärder för mottagare av socialbidrag. READ MORE

 4. 4. "Women", Welfare, Textual Politics and Critique : Different categories of "women", the making of welfare states and emancipation in a Nordic welfare state context

  University dissertation from Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Author : Mona Livholts; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; ´women´; welfare; textual politics and critique; Academic social work; social categorisation; marginalisation; different categories of women; feminism; the Nordic women-friendly welfare states; emancipation; social construc¬tionism; discourse analysis; individual memory work; academic writing; forms of knowledge; critique; social change;

  Abstract : The overall purpose of this thesis is to analyse and interpret the relationship between the social construction of different categories of 'women' and the making of welfare states in specific mo­ments of textual politics in a Nordic welfare state context. Furthermore, the aim is to develop a methodology for critical self-reflection in the process Of producing academic knowledge. READ MORE

 5. 5. Development and 'The other within': the culturalisation of the political economy of poverty in the Northern Uplands of Viet Nam

  University dissertation from Göteborg : Department of Peace and Development Research, School of Global Studies, Göteborg University

  Author : Bent D. Jørgensen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; poverty alleviation; development; marginalisation; privatisation; modernisation; marketisation; democratisation; development studies; upland development; ethnic minorities; Hmong; Dao; Muong; Viet Nam Vietnam .;

  Abstract : The dissertation deals with the issue of poverty in eight villages in Northern Viet Nam during the current Doi Moi reforms. In all reforms, poverty alleviation has been a main concern for which market economy and economic growth have been seen as largely successful tools. However, in parallel to economic growth, the social inequality has increased. READ MORE