Search for dissertations about: "marie dacke"

Found 1 swedish dissertation containing the words marie dacke.

  1. 1. Celestial Orientation in Dim Light

    University dissertation from Marie Dacke, Deparment of Cell and Organism Biology, Lund University

    Author : Marie Dacke; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polarisation pattern; moon; polrised light detection; twilight; dim light; dung beetle; Zoologi; spider; vision; orientation; Zoology;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish HIMMELSKOMPASSEN En orienterare förlitar sig på karta och kompass för att finna sin väg genom skogen. När solen börjar gå ner blir det allt svårare att urskilja den röda kompassnålens riktning och detaljerna på kartan. Orienteraren slår slutligen på sin pannlampa och fortsätter springa mot sitt mål. READ MORE