Search for dissertations about: "materialteknik"

Showing result 1 - 5 of 2022 swedish dissertations containing the word materialteknik.

 1. 1. Fatigue behaviour of a nickel based superalloy

  University dissertation from Henrik Andersson, Materials Engineering, BOX 118, SE - 221 00 LUND, SWEDEN

  Author : Henrik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; Bodner-Partom; Fatigue; High temperature;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Då en struktur utsätts för varierande belastning kan brott uppstå vid väsentligt lägre last än vad som hade orsakat brott vid konstant lastnivå. Fenomenet kallas utmattning och berör många traditionella ämnen. READ MORE

 2. 2. High Strain Fatigue Crack Growth and Crack Closure

  University dissertation from Department of Mechanical Engineering, Lund University

  Author : Michael Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; crack closure; high strain fatigue; crack grotwh;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I en komponent som utsätts för upprepande på- och avlastningar, d.v.s. cyklisk belastning, kan defekter i form av sprickor initieras och börja växa. READ MORE

 3. 3. Modelling and simulation of short fatigue cracks

  University dissertation from Div. Materials Engineering, Lund University, P O Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Christina Bjerkén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; Interface cracks; Dislocations; Short cracks; Local plasticity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett material som utsätts för varierande last, även under gränslasten för statisk kollaps, riskerar att utveckla sprickor som i sin tur kan orsaka brott. Denna typ av materialnedbrytning kallas utmattning och är ett ständigt aktuellt forskningsområde. READ MORE

 4. 4. A Methodology to Control the Microstructure of Plasma Sprayed Coatings

  University dissertation from Martin Friis, University of Trollhättan/Uddevalla, P.O. Box 957, SE-461 29

  Author : Martin Friis; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Process map; Plasma spraying; process window; Thermal Barrier Coating; Zirconia; DPV2000; particle temperature; Material technology; particle velocity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Plasmasprutning är en process för beläggning av tunna skikt av olika material såsom metallegeringar, polymerer och keramer. Användningsområdena är åtskilliga, från titanstekpannor till oxidationskydd och värmeisolerande skikt i JAS planets motor. READ MORE

 5. 5. Life Prediction and Mechanical Behavior of Thermal Barrier Coatings

  University dissertation from Div. Materials Engineering, Lund University, P O Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Yan Liu; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Stress intensity factors; Macro-cracks; Micro-cracks; Mechanical behaviour; Thermal barrier coatings; Life prediction; Material technology; Materiallära; materialteknik;

  Abstract : Delamination and spallation of thermal barrier coating (TBC) systems, used in hot parts of gas turbines, have been studied with respect to thermal fatigue. TBCs with and without pre-existing cracks were investigated. Thermal shock tests were performed until coating spallation. READ MORE