Search for dissertations about: "measurement aspects"

Showing result 1 - 5 of 386 swedish dissertations containing the words measurement aspects.

 1. 1. Modelling and Validation of Industrial Measurement Systems - Aspects of Quality and Human Factors

  University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

  Author : Jenny Wirandi; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mätteknik; Measurement Science; Uncertainty Analysis; Quality Index; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Traceability; Fuzzy Variable; Pulp Quality; Industrial Measurement; Human Factor; GUM; Calibration; Fibre Measurement;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling validerar industriella mätsystem, där både de tekniska och mänskliga aspekterna innefattas. Syfte är att få bättre kunskap om den mätteknik som används för att kunna kvalitetsbestämma produkter och för att slutligen på ett mer pålitligt sätt kunna bestämma kvalitén på den tillverkande produkten. READ MORE

 2. 2. Cerebral blood flow and intracranial pulsatility studied with MRI measurement, physiological and pathophysiological aspects

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Anders Wåhlin; Umeå universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arterial Pulsatility; cerebrospinal fluid; cerebral blood flow; venous flow; intracranial pressure; pulse pressure; dementia; hippocampus; multiple sclerosis; magnetic resonance imaging; radiofysik; radiofysik;

  Abstract : During each cardiac cycle pulsatile arterial blood inflates the vascular bed of the brain, forcing cerebrospinal fluid (CSF) and venous blood out of the cranium. Excessive arterial pulsatility may be part of a harmful mechanism causing cognitive decline among elderly. READ MORE

 3. 3. Motivational beliefs in the TIMSS 2003 context Theory, measurement and relation to test performance

  University dissertation from Umeå : Institutionen för beteendevetskapliga mätningar, Umeå universitet

  Author : Hanna Eklöf; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test-taking motivation; TIMSS 2003; validity; construct validation; measurement; expectancy-value theory; self-concept; task value; factor analysis; eighth-grade students; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : The main objective of this thesis was to explore issues related to student achievement motivation in the Swedish TIMSS 2003 (Trend in International Mathematics and Science Study) context. The thesis comprises of five empirical papers and a summary. READ MORE

 4. 4. Value-based management - positioning of claimed merits and analysis of application

  University dissertation from Institute of Economic Research

  Author : Peter W Jönsson; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; management process aspects; objective; performance measurement; strategic planning; remuneration; MVA; EVA; TBR; CFROI; Accounting; TSR; measurement aspects; management accounting constructs; Value-based management; management accounting; Redovisning;

  Abstract : Value-based management has attracted considerable interest among organizations and academics in recent years. Responding to calls for case-based research, this thesis describes, analyses and conceptualizes value-based management as a management accounting construct. While previous research has focused on the measures (eg. READ MORE

 5. 5. On Radio Frequency Behavioral Modeling Measurement Techniques, Devices and Validation Aspects

  University dissertation from Stockholm : Skolan för elektro- och systemteknik, Kungliga Tekniska högskolan

  Author : Per Niklas Landin; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Abstract : Effektförstärkare för radiofrekvensapplikationer utgör fortfarande ett av de största problemen i trådlösa kommunikationssystem. Detta beror på att dessa förstärkare är ickelinjära, har låg energieffektivitet och ger mycket distortioner. Bättre verktyg för att förstå och korrigera dessa beteenden är nödvändiga. READ MORE