Advanced search

Showing result 1 - 5 of 201 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Abstract : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. READ MORE

 2. 2. Thyroid cancer studies on etiology and prognosis

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Arne Hallquist; Umeå universitet.; [1994]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thyroid cancer; prognostic factors; etiology; occupation; medical ionizing radiation; reproductive; and family factors;

  Abstract : Thyroid cancer constitutes about 1% of all malignant tumours and the incidence is increasing in Sweden. It is rare in children before the age of 10. During puberty the female to male ratio increases to be two to three times more common in females. The ratio remains constant until menopause and thereafter declines. READ MORE

 3. 3. Lung function and prevalence trends in asthma and COPD the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Thesis XVI

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Helena Backman; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reference values; spirometry; risk factors; respiratory symptoms;

  Abstract : BackgroundAsthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are common obstructive airway diseases with a substantial burden in terms of morbidity, mortality and costs. Smoking is the single most important risk factor for COPD, and is associated with incident asthma. READ MORE

 4. 4. Intrinsic subtypes and prognostic implications in epithelial ovarian cancer

  University dissertation from Division of Oncology and Pathology, Lund University

  Author : Jenny-Maria Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ovarian cancer; gene expression profiling; Lynch syndrome; targeted deep sequencing; chromatin remodeling; molecular subtypes; endocrine receptors; prognostic factors; tumor heterogeneity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år drabbas cirka 700 kvinnor i Sverige av äggstockscancer. Det motsvarar två fulla X2000-tåg. Bara ett av dessa tåg med äggstockspatienter kommer att nå sitt mål - bot. Äggstockscancer är en ovanlig sjukdom och risken att drabbas är liten (jämfört med t. READ MORE

 5. 5. Chewing gum and human hair as retrospective dosimeters

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Axel Israelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Retrospective dosimeters are sometimes needed after radiological/nuclear (RN) exposures to determine the doses to individuals. Conventional dosimeters may not be at hand or may not be applicable calling for alternative materials. READ MORE