Search for dissertations about: "medvetande"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the word medvetande.

 1. 1. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Selina Mårdh; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Do Psychology; Do Psychology; Dementia; Cognition; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Abstract : Föreliggande avhandling hade två huvudsyften; dels att kartlägga försämringen av semantiskt minne hos Alzheimerpatienter över tid; dels att ta patientens perspektiv och skapa en mångfacetterad bild av individen med Alzheimers sjukdom. Fyra begrepp studerades i relation till detta, nämligen minne, medvetande, central koherens och emotioner. READ MORE

 2. 2. Planning Primates - A search for episodic foresight

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Mathias Osvath; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language evolution; planning; the Bischof-Köhler hypothesis; comparative episodic foresight; episodic system; autonoetic consciousness; orangutans; chimpanzees;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förmågan att planera med en medveten mental simulering har ansetts vara unikt mänsklig sedan Aristoteles. När människor planerar för psykologiska eller fysiologiska driftstillstånd som de för närvarande inte upplever, tror man att de använder sig av så kallad episodisk framförhållning. READ MORE

 3. 3. Driving to Learn. The process of growing consciousness of tool use - a grounded theory of de-plateauing

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Division of Occupational Therapy and Gerontology

  Author : Lisbeth Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rehabilitering medicinsk och social ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; industrial medicine; Occupational health; assessment; outcome; profound cognitive disabilities; powered wheelchair; joystick; well-being; control; self-awareness; growth; facilitate; activity; occupation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar en teori om hur utforskande och hantering av verktyg kan få människor att överskrida förutfattade begränsningar. Personer med grava kognitiva funktionshinder har mycket svåra begränsningar i sina förutsättningar att delta i aktiviteter som kan skapa mål och mening och bidra till förändringar i deras liv. READ MORE

 4. 4. Understanding the application of knowledge management to the safety critical facilities

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Elena Ilina; KTH.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Abstract : Challenges to the operating nuclear power plants and transport infrastructures are outlined. It is concluded that most aggravating factors are related to knowledge. Thus, of necessity, effective knowledge management is required. READ MORE

 5. 5. Modelling Epidemic Influenza : A Novel Approach

  University dissertation from Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : Wah-Sui Almberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Abstract : Modellering av dynamiska förlopp i socio-biologiska komplexa system är långt ifrån trivialt. Behovet av fördjupad förståelse av sådana förlopp är många gånger stort. Vi har presenterat ett oortodoxt förslag på hur spridning av influensa i mänsklig population kan beskrivas och simuleras. READ MORE