Search for dissertations about: "mening"

Showing result 1 - 5 of 112 swedish dissertations containing the word mening.

 1. 1. Frågan efter livets mening : om kunskap och konst i Nietzsches tänkande

  University dissertation from Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Author : Fredrik Agell; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nietzsche; Friedrich; 1844-1900; Filosofer; Tyskland; 1800-talet;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Striving for meaning - a study of innovation processes

  University dissertation from Eskilstuna : Mälardalen University

  Author : Åsa Öberg; Mälardalens högskola.; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; meaning; interpreting; innovation process; hermeneutics; exposing; criticising; mening; tolkande; innovations processer; hermeneutik; blottlägga; kritiskt förhållningssätt; Innovation and Design; innovation och design;

  Abstract : Traditionally, innovation processes have often focused on creatively solving problems with the help of new technology or business models. However, when describing products in terms of function or visual appearance, the reflection on a less visible dimension, the product meaning, is left out. READ MORE

 3. 3. Heritage in Authority-Making Appropriating Interventions inThree Socio-Political Contexts

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Feras Hammami; KTH.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heritage; meaning; authority; discourse; appropriation; historic environments; kulturarv; mening; auktoritet; diskurs; historisk miljö;

  Abstract : The perpetual evolution of the value of heritage in urban development is producing newsocio-spatial realities, shaped by different relationships of power at multiple scales.Heritage has always played an important role in the construction of individual andgroup identities, but is now increasingly seen as a capital for the making of cityidentity. READ MORE

 4. 4. Form och mening i dansen : en studie av stilbegreppet med en komparativ stilanalys av Mary Wigmans och Birgit Åkessons solodanser

  University dissertation from Stockholm : Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Author : Lena Hammergren; Stockholms universitet.; [1991]
  Keywords : Åkesson; Birgit; 1908-2001; Wigman; Mary; Kvinnliga dansare; Dans-- teori; filosofi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE