Search for dissertations about: "mesencephalon"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the word mesencephalon.

 1. 1. Dopamine neurons in ventral mesencephalon interactions with glia and locus coeruleus

  University dissertation from Umeå : Integrativ medicinsk biologi

  Author : Elisabet Berglöf; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson’s disease; ventral mesencephalon; nerve fiber formation; glia; locus coeruleus; grafting; antioxidant-enriched diet; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Histology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Histologi;

  Abstract : Parkinson’s disease is a progressive neurodegenerative disorder, characterized by a depletion of the dopaminergic neurons in the substantia nigra. The cause of the disease is yet unknown but age, oxidative stress, and neuroinflammation are some of the features involved in the degeneration. READ MORE

 2. 2. Generation of midbrain dopaminergic neurons in vivo and in vitro: the role of Neurogenin2

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Elin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; cell replacement; Parkinson?s; dopamine; neuronal specification; development; mesencephalon; TH; neuronal differentiation; proneural genes; transcription factors; bHLH; neurospheres; stem cell; progenitor cell;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I hjärnan finns många olika typer av nervceller. De använder sig av olika signalsubstanser, kallade neurotransmittorer, för att kommunicera med andra nervceller. En viss typ av nervceller använder neurotransmittorn dopamin. READ MORE

 3. 3. Parameters affecting the survival of cultured and grafted embryonic neurons

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Eva Maria Grasbon-Frodl; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; lateral ganglionic eminence; striatum; Huntington s disease; lazaroids; reactive oxygen species; mesencephalon; Neural transplantation; Parkinson s disease; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : The extent of behavioral recovery following neural transplantation in part depends on the amount of surviving graft tissue. The main objective of this thesis was to study parameters affecting the survival of embryonic striatal and mesencephalic neurons in experimental models of Huntington's and Parkinson's disease. READ MORE

 4. 4. Somatosensory projection to the mesencephalon : an anatomical study in the cat and monkey

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mikael Wiberg; Uppsala universitet.; [1986]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Characterization of human dopaminergic neurons in the developing mesencephalon and upon differentiation of stem cells- for replacement therapy in Parkinson´s disease

  University dissertation from Developmental Neurobiology

  Author : Jenny Nelander Wahlestedt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson´s disease; stem cells; ventral mesencephalon; dopaminergic neurons; cell replacement therapy; human fetal tissue; radial glia; microRNA; BAC recombineering; reporter cell lines;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett av människans viktigaste organ och är det centra som styr våra känslor, minnen och sociala färdigheter. Hjärnan är också det organ som signalerar till musklerna i kroppen att utföra rörelser. READ MORE